Emneside for ING2312 Analogteknikk

Hva lærer du

Emnet skal gi kadetten bred kunnskap i analog elektronikk, som er et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne et godt faglig grunnlag for videre spesialisering og bacheloroppgaven. 

Emnet inneholder transientanalyse og passive analoge filtre, inkludert en kort repetisjon av transientanalyse for RC, RL og RCL kretser, innføring i Laplacetransformasjonen, anvendelse av Laplacetransformasjonen på RL, RC og RCL kretser og 1. og 2. ordens passive filtre. I tillegg inneholder emnet Bodediagrammer, poler og nullpunkt og anvendelse av passive filtre på forsterkerkretser.

Emnet dekker også operasjonsforsterker anvendt på grunnleggende forsterkerkretser og aktive filtre, hvor temaene Ideell operasjonsforsterker, inverterende forsterker, summasjonsforsterker, spenningsfølger, differensialforsterker og 1.ordens og høyere ordens aktive filtre inngår.

Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • forklare sentrale begreper, resultater og metoder innen elektrofag
  • beskrive når og hvordan ulike resultater og metoder kan komme til anvendelse for å løse ingeniørfaglige og andre praktiske problemer

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • gjennomføre elektroteknisk modellering
  • resonnere systematisk, løse elektronikkproblemer og gjøre rede for sine resultater slik at det belyser en problemstilling
  • anvende og gjøre rede for metodene i nettverksberegninger og nettverksanalyser
  • bruke måleutstyr på laboratoriet, samt kunne framstille og tolke måledata
  • bruke relevant dataverktøy til å analysere grunnleggende og mer avanserte kretser

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • kommunisere med andre om elektrofag både muntlig, skriftlig og i et formelapparat
  • beskrive hvordan ny elektroteknisk kunnskap og metode utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis

   

  • Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jf. rammeplan for GOU punkt 2.9.

   • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
   • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
   • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
   • Laboratorieøvelser og datasimuleringer  
   • Prøver
  • Pensumliste er under utarbeidelse.

  • Obligatorisk arbeidskrav: 3 godkjente laboratoriearbeider

    

   Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

   Varighet: 4 timer

   Karakterskala: A-F

   Andel: 60 %

    

   Vurderingsform: Mappevurdering, individuell

   Karakterskala: A-F

   Andel: 40 %