Emneside for ING2312 Analogteknikk

Hva lærer du

Emnet skal gi kadetten bred kunnskap i analog elektronikk, som er et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne et godt faglig grunnlag for videre spesialisering og bacheloroppgaven. 

Emnet inneholder transientanalyse og passive analoge filtre, inkludert en kort repetisjon av transientanalyse for RC, RL og RCL kretser, innføring i Laplacetransformasjonen, anvendelse av Laplacetransformasjonen på RL, RC og RCL kretser og 1. og 2. ordens passive filtre. I tillegg inneholder emnet Bodediagrammer, poler og nullpunkt og anvendelse av passive filtre på forsterkerkretser.

Emnet dekker også operasjonsforsterker anvendt på grunnleggende forsterkerkretser og aktive filtre, hvor temaene Ideell operasjonsforsterker, inverterende forsterker, summasjonsforsterker, spenningsfølger, differensialforsterker og 1.ordens og høyere ordens aktive filtre inngår.

 1. Kunnskap

  Kadetten...:

  • har bred kunnskap om sentrale begreper, resultater og metoder innen elektrofag.

  Ferdigheter

  Kadetten...:

  • kan beskrive når og hvordan ulike resultater og metoder kan komme til anvendelse for å løse ingeniørfaglige og andre praktiske problemer
  • kan beherske verktøy for å gjennomføre elektroteknisk modellering
  • kan anvende faglig kunnskap for å systematisk løse elektronikkproblemer og gjøre rede for sine resultater slik at det belyser en problemstilling
  • kan anvende og gjøre rede for metodene i nettverksberegninger og nettverksanalyser
  • kan anvende måleutstyr på laboratoriet, samt kunne framstille og tolke måledata
  • kan anvende relevante dataverktøy til å analysere grunnleggende og mer avanserte kretser

  Generell kompetanse

  Kadetten...:

  • kan kommunisere med andre, både muntlig, skriftlig, og i et formelapparat, om elektrisitet, elektronikk og andre aspekter av elektrofag. 
  • kan formidle hvordan ny elektroteknisk kunnskap og metode utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis. 
 2. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jf. rammeplan for GOU punkt 2.9.

  • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
  • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
  • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
  • Laboratorieøvelser og datasimuleringer  
  • Prøver
 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Obligatorisk arbeidskrav: 4 beståtte arbeider. Arbeidskrav må bestås før man kan gå til eksamen. Detaljer oppgis ved semesterstart.

   

  Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100 %