Emneside for ING2504 Operativsystemer

Studiepoeng
10
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Operating systems

Hva lærer du

Grunnleggende forståelse av de viktigste prinsipper i og organisering av moderne operativsystem med tanke på optimal utnyttelse av datamaskinens ressurser til militære formål. Kunnskapene skal gi grunnlag for vurdering, bruk og drift av operativsystemer. Emnet vil også gi studenten grunnlagskunnskaper for å kunne forstå hvordan sikkerhetssårbarheter oppstår i mikroprosessorer, operativsystem, programvare og hvilke faktorer som er avgjørende for ytelsen. Emnet bygger på ING1503 Programmering og digitalteknikk og ING1507 Datamaskinarkitektur.

 1. Kunnskap 

  Etter å ha fullført emne kan kadetten: 

  • beskrive hvordan lagdeling/abstraksjon benyttes innenfor datamaskinarkitektur og operativsystemer for å skape forenklede og ryddige grensesnitt ​

  • forklare hvordan operativsystemer styrer datamaskinens fysiske og logiske ressurser med tanke på optimal utnyttelse ​

  • forklare hvordan sikkerhetsmekanismene fungerer og er implementert i moderne operativsystemer 

  ​• forklare hvordan feil i dataprogrammer kan gi disse en avvikende oppførsel, og forstå hvordan dette kan utnyttes

  ​• forklare i detalj hvordan data blir lagret på et fysisk lagringsmedium i de mest benyttede filsystemene 

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten: 

  ​• utnytte mulighetene moderne operativsystemer (og tilhørende standardbiblioteker) tilbyr for å parallellisere og synkronisere dataprogrammer både ved bruk av prosesser og tråder 

  ​• vurdere ytelsen til dataprogrammer, spesielt med tanke på parallellitet, caching og virtualisering 

  ​• løse vanlige, mindre programmeringsoppgaver knyttet til bruk og drift av operativsystemer i plattformspesifikke scriptspråk 

  Generell kompetanse 

  Etter å ha fullført emne kan kadetten: 

  • forklare hvordan ytelse og sikkerhet er forsøkt ivaretatt på alle nivåer i datamaskiner

 2. Forelesninger, teorioppgaver, laboratorieoppgaver og obligatoriske oppgaver.

  Planlagte undervisning er omtrent 118 skoletimer eksklusive eksamen og lesedag. 

 3. Remzi H. Arpaci-Dusseau & Andrea C. Arpaci-Dusseau. (2018). Operating systems​: Three Easy Pieces (Version 1.00). Arpaci-Dusseau Books. Totalt antall sider i boken er 652.

 4. Obligatorisk arbeidskrav: 5 Online tester må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

   

  Vurderingsform: Skriftlig, digital eksamen (skoleeksamen)

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100%

  Hjelpemidler: Godkjent kalkulator

   

  Spesielle forhold knyttet til vurderingene

  Hvis det er få kandidater som skal ha kontinuasjonseksamen, blir denne gjennomført som muntlig eksamen.

 5. Emnets temaer

  • Datamaskinarkitektur 

  • Operativsystemkonsepter og systemkall 

  • Prosesser og tråder 

  • Prosesskommunikasjon, samtidighet og synkronisering 

  • Scheduling 

  • Virtuelt minne, paging og segmentering 

  • Page replacement algoritmer, design og implementering 

  • Filsystemimplementasjon, EXT 

  • Filsystemhåndtering og ytelse

  • Input/Output 

  • Deadlock 

  • Virtualisering 

  • Objektsikkerhet 

  • Malware og minnesikkerhet 

  • Programmering i C 

  • Scripting i Bash og PowerShell