Emneside for ING2507 Transmisjon

Emnehistorikk
Studiepoeng
5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Transmission

Hva lærer du

Emnet gir helhetlig systemperspektiv og grunnlagskunnskaper, for effektiv og innovativ anvendelse av transmisjonssystemer til militære formål. Gjennom ulike pedagogiske metoder, deriblant laboratorieoppgaver og øvelser med utstyr som benyttes i CIS-støtte, vil studentene utvikle ferdigheter og forståelse som er relevant for fremtidig yrkesutøvelse. Emnet gir et grunnlag for å kunne formidle kunnskap og delta i faglige diskusjoner innen fagområdet i fremtidig arbeidsplass i Forsvaret. Emnet ses i sammenheng med HF- og Satcom kursene som gjennomføres av CYFOR CVS.

Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1, ING1503 Programmering og digitalteknikk, ING1504 Fysikk og ING2501 Matematiske metoder 2.

Emnet undervises av representant fra CYFOR CVS. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

 

Emnets temaer

• Transmisjonslinjeteori

• Antenneteori

• Måleinstrumenter for antenne og transmisjonslinjer

• Grunnleggende bølgeledere og radar

• Linkbudsjett

• Frekvenspredikasjon

• Frekvensforvaltning ​

• Bølgeutbredelse

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • forklare forskjellen mellom teoretiske beregninger og måleresultater

  • beskrive grunnleggende virkemåte til transmisjonslinjer med fokus på de som er brukt av Forsvaret

  • beskrive grunnleggende virkemåte til ulike antenner med fokus på de som er brukt av Forsvaret

  • beskrive radiobølger sin utbredelse

   

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • beherske bruk av måleinstrumenter for antenner og transmisjonslinjer

  • utføre enkle test- og måleøvelser

  • tilpasse kabelsystemer og antenner til overføringssystemet

   

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • fortelle med egne ord hvordan de ulike elementene i et militært telematikksystem kan påvirke den totale kapasiteten og funksjonaliteten

 2. Forelesninger, obligatoriske praktiske gruppeoppgaver med rapportinnlevering og obligatoriske øvinger.

 3. Andreassen. (2013). Antenner & bølgeutbredelse (1. utg.). Aerotech training.

  Andreassen. (2005). Radiotransmisjon (1. utg.). Aerotech training.

  Annen pensumliteratur oppgis ved oppstart i emnet

 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Hjelpemidler: Godkjent kalkulator, Smith diagram, linjal og passer.