Emneside for ING2509 Elektronikk

Emnehistorikk
Studiepoeng
7.5
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Electronics

Hva lærer du

Emnet består av delemnet elektronikk og delemnet "måleteknikk og elektronikkproduksjon". Kadetten gis en grunnleggende forståelse for virkemåten til komponenter (aktiv) og kretser som benyttes i militære kommunikasjonssystemer. Dette gir cyberingeniøren mulighet til å vite hva som påvirker ytelsen i systemene, men også et begrepsapparat for å formidle teknologiens betydning. I elektronikkprosjektet vil kadettene lage et eget produkt og ha ansvaret for hele prosessen fra idé til ferdigstilling. Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1, ING1504 Fysikk, ING 2501 Matematiske metoder 2 og ING 2508 Kretsteknikk.

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • beskrive teori om halvleder (p- og n-type materialer) og forklare kjennetegn ved leder, halvleder og isolator

  • beskrive diodekonstruksjon, arbeidsprinsipper, egenskaper og forskjellige typer dioder

  • beskrive dioders praktiske anvendelser med både DC og AC spenninger

  • beskrive transistor (BJT, FET) konstruksjoner, arbeidsprinsipper, egenskaper og forskjellige typer transistorer

  • beskrive transistor -bias og forsterkningskretser

  • beskrive operasjonsforsterker (Op-Amp) arbeidsprinsipper, egenskaper, forskjellige Op-Amp kretser og anvendelser

  • beskrive oscillatorer, effektforsterkere og strømforsyning

  • beskrive gangen i produksjon av kretskort og kjenne til krav som stilles i produksjonen

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • utføre beregninger for å finne strøm, spenning og effekt i elektriske kretser med passive og aktive komponenter

  • Foreta analyse og beregninger i elektriske kretser for å finne fram til forenklende ekvivalenter

  • finne ut virkemåten til enkle elektriske kretser i militær kommunikasjon (f.eks. forsterkere, oscillator, filtre, osv.) og i overvåkning og verneutstyr som sensorer, IED kretser, alarmkretser, osv.

  • benytte dataverktøy til å tegne skjema for enkle elektriske kretser, samt foreta simulering og lage printutlegg av disse

  • utføre lodding av elektronikk komponenter i henhold til norm

  • koble opp enkle elektriske kretser, finne egnede måleinstrumenter og benytte disse til å ta relevante målinger

  • dokumentere forsøk og eksperimenter med journal og teknisk rapport i henhold til norm 

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • fortelle med egne ord om elektronikkens anvendelse og betydning for ingeniørfaglige problemstillinger 

 2. Forelesninger, obligatoriske laboratorieoppgaver, øvinger og prosjekt.

  Planlagt undervisning i delemne elektronikk er omtrent 70 timer og gjennomføres på våren.

  Planlagt lab arbeid i delemne måleteknikk og elektronikkproduksjon er omtrent 40 timer på våren. Timene er eksklusive eksamen og lesedag.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Arbeidskrav

  Elektronikk (delemne 1): 5 av 5 innleveringer må bestås for å gjennomføre eksamen

  Måleteknikk- og elektronikkproduksjon (delemne 2): 5 lab oppgaver i elektronikk, labbrapport, målejournal og prosjektrapport må fullføres for å gjennomføre eksamen

  Vurdering

  Elektronikk (delemne 1):

  Vurderingsform: Skriftlig deleksamen (skoleeksamen)

  Gruppering: individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 2/3

  Hjelpemidler: Haugan: Formler og tabeller, formelvedlegg utarbeidet av emneansvarlig og godkjent kalkulator

  Måleteknikk og elektronikkproduksjon (del 2):

  Vurderingsform: Mappeeksamen - pre-lab forberedelse, laboratorierapport, målejournal og prosjektoppgave

  Gruppering: individuell

  Karakterskala: A-F

  Andel: 1/3

  Spesielle forhold knyttet til vurderingene:

  Elektronikk (delemne 1) og måleteknikk og elektronikkproduksjon (delemne 2) av emnet må bestås for å få en totalkarakter. Eventuell kontinuasjon blir i den vurderingsenhet kandidaten har strøket i. Ikke godkjente laboratoriejournaler, rapport og individuelt-/gruppeprosjekt medfører stryk i vurderingsenhet «måleteknikk og elektronikkproduksjon». Kontinuasjon i ikke bestått vurderingsenhet «måleteknikk og elektronikkproduksjon» gjennomføres som inntil 5 timers praktisk/muntlig eksamen. Eventuell ny sensur på vurderingsenheten måleteknikk og elektronikkproduksjon utføres på alt som inngår i denne, etter at karakteren er satt.

 5. Emnet temaer

  • Grunnkoblinger med operasjonsforsterkere, dioder og transistorer 

  • Forsterkere; konstruksjon og beregninger 

  • Oscillator 

  • Komponenter; oppbygging, bruk og datablad 

  • Skjemategning, simulering, printproduksjon, lodding, testing 

  • Dokumentasjon