Emneside for ING3301 Elektrooptikk og mikrobølger

Studiepoeng
7.5
Studieår
2019

Hva lærer du

Emnet skal gi kadetten bred kunnskap i elektromagnetiske bølger og annvendelser innenfor mikrobølger (bølgeleder, radar) og elektrooptikk.

Emnet dekker følgende faglig innhold: interferens og diffraksjon, lysbrytning og refleksjon, linser og avbildning, fotoner, emisjon og absorpsjon av lys, termisk stråling, svarte og grå gjenstander, kvantetilstander i atomer, laseren, enkel energibåndteori (halvlederfysikk), elektrooptiske sensorer, elektromagnetiske bølger i bølgeledere, modus og kritisk frekvens, mikrobølgekomponenter, radar.

 1. Kunnskaper

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • beskrive sentrale begreper knyttet til elektromagnetiske bølger
  • forklare grunnleggende sammenhenger mellom ulike fenomener både i elektrooptikk og mikrobølger (bølgeleder)

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • anvende et relevant begreps- og formelapparat
  • bruke kunnskapen til å lage matematiske modeller av utvalgte fenomener
  • resonnere systematisk, løse problemer innenfor elektromagnetiske bølger og gjøre rede for sine resultater
  • gjøre rede for grunnleggende fenomen og praktiske anvendelser i elektrooptikk og mikrobølger (bølgeleder og radar)

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • forklare emner i elektrooptikk og anvendelser i mikrobølgeteori
  • kommunisere med andre om emnet
 2. Emnet koordineres med ING3313 Elektromagnetisme og signaturer.

  • Knight, R. D. (2013). Physics for Scientists and Engineers. A Strategic Approach (3. utg.). Pearson, ISBN 9780321740908 (kap. 20-24, 37, 38, 41).
  • Fausa, L. (2014). Elektrooptikk og mikrobølger. Kompendium, Sjøkrigsskolen.
 3. Vurderingsform: Muntlig eksamen, individuell

  Varighet: 30 minutter

  Karakterskala: A-F

  Andel: 70 %

  Eksamen må bestås

  Hjelpemidler: Kalkulator, formelsamling

   

  Vurderingsform: Mappevurdering

  Karakterskala: A-F

  Andel: 30 %

  Mappen består av innleveringer, prøver og team-basert læring. Detaljer oppgis ved semesterstart.