Emneside for ING3301 Elektrooptikk og mikrobølger

Studiepoeng
7.5
Studieår
2023

Hva lærer du

Emnet skal gi kandidaten bred kunnskap i elektromagnetiske bølger og annvendelser innenfor mikrobølger (bølgeleder, radar) og elektrooptikk.

Emnet dekker følgende faglig innhold: interferens og diffraksjon, lysbrytning og refleksjon, linser og avbildning, fotoner, emisjon og absorpsjon av lys, termisk stråling, svarte og grå gjenstander, kvantetilstander i atomer, laseren, enkel energibåndteori (halvlederfysikk), elektrooptiske sensorer, elektromagnetiske bølger i bølgeledere, modus og kritisk frekvens, mikrobølgekomponenter, radar.

 1. Kunnskaper

  Kandidaten..

  • (K1) har bred kunnskap om sentrale begreper knyttet til elektromagnetiske bølger

  • (K2) har kunnskap om grunnleggende sammenhenger mellom ulike fenomener både i elektrooptikk og mikrobølger (bølgeleder)

  Ferdigheter

  Kandidaten..

  • (F1) kan anvende et relevant begreps- og formelapparat

  • (F2) kan anvende kunnskapen til å lage matematiske modeller av utvalgte fenomener

  • (F3) kan resonnere systematisk, løse problemer innenfor elektromagnetiske bølger og gjøre rede for sine resultater

  • (F4) kan gjøre rede for grunnleggende fenomen og praktiske anvendelser i elektrooptikk og mikrobølger (bølgeleder og radar)

  Generell kompetanse

  Kandidaten..

  • (G1) kan forklare spesifikke tema innen elektrooptikk og anvendelser i mikrobølgeteori

  • (G2) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre om emnet

 2. Emnet koordineres med ING3313 Elektromagnetisme og signaturer.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2023 Høst finner du i Leganto
 4. Vurderingsform:

  Muntlig eksamen, individuell, 30 minutter, teller 70 %, må bestås.

  Mappe, teller 30 %.

  Karakterskala: A-F