Emneside for ING3501 Rolle og kommunikasjon 1

Studiepoeng
5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Role and communication 1

Hva lærer du

Hensikten med emnet er å tilføre studentene kunnskap og forståelse for sin rolle som cyberingeniør gjennom å utvikle engelske språkferdigheter skriftlig og muntlig som grunnlag for tjeneste i internasjonale operasjoner og samarbeid generelt, og i Communication and Information Systems (CIS) og cyberdomenet spesielt. 

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • beskrive og forklare sine gjøremål, arbeidsoppgaver og virke som cyberingenør gjennom å tilegne seg en generell språkkunnskap og utvikle god kommunikativ kompetanse både muntlig og skriftlig innenfor allmenne, ingeniør- og militærfaglige emner
  • forstå teknisk engelsk generelt og ingeniørfaglig spesielt når det gjelder ordbruken/vokabular innenfor sitt fagområde

  Ferdighet

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • kommunisere effektivt og funksjonelt både skriftlig og muntlig på engelsk i ulike situasjoner med presisjon, flyt og sammenheng
  • tilpasse språklige uttrykksform og adferd til den aktuelle kulturelle og militære konteksten

  Generelt

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • anvende det engelske språk både muntlig og skriftlig i sin rolle som cyberingeniør herunder samarbeid med andre nasjoner og i internasjonale operasjoner  
  • vedlikeholde og utvikle egen språklig kompetanse
 2. Forelesninger, oppgaveløsning individuelt og/eller i grupper, plenum-/gruppediskusjoner og samtaler og evt ulike treningsarenaer/øvelser.

  Planlagte undervisningstimer er 70 skoletimer eksklusive eksamen og lesedag.

  • Kompendier fra bl.a. Bergskaug (generell/teknisk engelsk)
  • Utvalgte forsvarsrelaterte tekster og militærfaglige tekster på engelsk.
  • Thesen, H. (2000) Lingua - Arbeidsgrammatikk Engelsk (6. utg, 9. opplag 2014), Aschehoug ISBN 978-82-03-32649-3. Totalt antall sider er 160.

   

  Annen pensumlitteratur vil bli oppgitt og oppslagsverk gis ut ved semesterstart

 3. Vurderingsform: Skriftlig eksamen (skoleeksamen)

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100%

  Hjelpemidler: Oxford advanced learners dictionary eller tilsvarende.

 4. Emnets temaer

  • Utvidelse av ordforrådet ved hjelp av relevante tekster som setter fokus på rollen som cyberingeniør i Forsvaret , både tekniske og forsvars-/samfunnsrelaterte
  • Praktisk språkferdighet, lese-/lytteforståelse, tale- og skriveferdighet (the four skills)
  • Grammatikk
  • Uttale/intonasjon
  • Muntlig fremføring (brief/instruksjon) med teknisk, samfunns-og forsvarsrelatert - og/eller militærfaglig innhold
  • News briefs