Emneside for ING3510 Cyberoperasjoner

Studiepoeng
10
Studieår
2021
Engelsk emnetittel
Cyberspace Operations

Hva lærer du

Studentene får innføring i cyberoperasjoner, med hovedfokus på taktikker, teknikker og prosedyrer for defensive cyberoperasjoner. Emnet gjør studentene i stand til å utøve førstelinjes forsvar av militære avdelinger mot angrep i cyberdomenet. Det legges vekt på praksis i undervisningen.

Emnet bygger på ING1501 Cyberingeniørens profesjon, ING1506 Datakommunikasjon, ING2503 Informasjonssikkerhet, ING1503 Programmering og digitalteknikk, ING1507 Datamaskinarkitektur, ING2504 Operativsystemer og ING3508 Militær informasjonsinfrastruktur

Emnets temaer

 • Sikkerhetsmessig overvåking
 • Taktikker, teknikker og prosedyrer for håndtering av cyberangrep
 • Sårbarhetskartlegging
 • Penetrasjonstesting
 • Digital etterforskning
 • Analyse av ondsinnet programvare
 • Prosjekt i defensive cyberoperasjoner

Spesielle forhold knyttet til vurderingene

Alle vurderinger i emnet må bestås. Ved stryk gjennomføres kontinuasjon i den vurderingen kandidaten har strøket i. Det gis en samlet bokstavkarakter A-F i emnet, basert på vekting av desimalkarakterer fra tre delvurderinger som angitt nedenfor.

 1. Kunnskap

  Studenten kan:

  • forklare virkemåten og samspillet mellom de tekniske mekanismene som benyttes i forbindelse med defensive cyberoperasjoner, og sammenhengen med prinsippene for en forsvarbar informasjonsinfrastruktur (INI)
  • forklare hva sikkerhetsmessig overvåkning, sårbarhetskartlegging, penetrasjonstesting, digital etterforskning og analyse av ondsinnet programvare går ut på, og anvendelsen av dette i et teknisk og taktisk perspektiv
  • beskrive hovedprinsippene for håndtering av cyberangrep

  Ferdigheter

  Studenten kan:

  • beherske verktøy og teknikker for sikkerhetsmessig overvåking, herunder overvåking av nettverk og endesystemer. 
  • anvende verktøy og teknikker for sårbarhetskartlegging, penetrasjonstesting, digital etterforskning og analyse av ondsinnet programvare

  Generell kompetanse

  Studenten kan:

  • oppnå og formidle en grunnleggende bevissthet om situasjonen i cyberdomenet
  • rådgi militære sjefer om pro- og reaktive tiltak for å sikre en forsvarbar informasjonsinfrastruktur
 2. Forelesninger, laboratoriearbeid, prosjektarbeid og Øvelse Cyberingeniør.

 3. Vurderingsform: Prosjektoppgave, gruppe. Rapport basert på laboratorieoppgaver.

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: A-F

  Andel: 30%

  Hjelpemidler: Alle

   

  Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell. 

  Varighet: 2 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 30%

  Hjelpemidler: ingen

   

  Vurderingsform: Fordypningsoppgave, gruppe. 

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: A-F

  Andel: 40%

  Hjelpemidler: Alle