Emneside for ING3510 Cyberoperasjoner

Studiepoeng
10
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Cyberspace Operations

Hva lærer du

Kadettene får innføring i cyberoperasjoner, med hovedfokus på taktikker, teknikker og prosedyrer for defensive cyberoperasjoner. Studentene vil også få en innføring i offensive teknikker i den grad disse kan benyttes som en integrert del av defensive cyberoperasjoner. Emnet gjør studentene i stand til å utøve førstelinjes forsvar av militære avdelinger mot angrep i cyberdomenet. Det legges vekt på praksis i undervisningen.

Emnet bygger på ING1501 Cyberingeniørens profesjon, ING1506 Datakommunikasjon, ING2503 Informasjonssikkerhet, ING1503 Programmering og digitalteknikk, ING1507 Datamaskinarkitektur, ING2504 Operativsystemer og ING3508 Militær informasjonsinfrastruktur

 1. Kunnskap

  Kadetten kan:

  • forklare virkemåten og samspillet mellom de tekniske mekanismene som benyttes i forbindelse med defensive cyberoperasjoner, og sammenhengen med prinsippene for en forsvarbar informasjonsinfrastruktur (INI)
  • forklare hva sikkerhetsmessig overvåkning, sårbarhetskartlegging, penetrasjonstesting, digital etterforskning og analyse av ondsinnet programvare går ut på, og anvendelsen av dette i et teknisk og taktisk perspektiv
  • beskrive hovedprinsippene for håndtering av cyberangrep

  Ferdigheter

  Kadetten kan:

  • beherske verktøy og teknikker for sikkerhetsmessig overvåking, herunder overvåking av nettverk og endesystemer. 
  • anvende verktøy og teknikker for sårbarhetskartlegging, penetrasjonstesting, digital etterforskning og analyse av ondsinnet programvare

  Generell kompetanse

  Kadetten kan:

  • oppnå og formidle en grunnleggende bevissthet om situasjonen i cyberdomenet
  • rådgi militære sjefer om pro- og reaktive tiltak for å sikre en forsvarbar informasjonsinfrastruktur
 2. Forelesninger, laboratoriearbeid, prosjektarbeid og Øvelse Cyberingeniør.

  Planlagt undervisninger er 178 skoletimer inkludert alle vurderingsformer.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2023 Høst finner du i Leganto
 4. Vurderingsform: Prosjektoppgave (semesteroppgave). Rapport basert på laboratorieoppgaver av hendelseshåndtering, sikkerhetsovervåking og digital etterforsking.

  Gruppering: 2 personer

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: A-F

  Andel: 30%

  Hjelpemidler: Alle

   

  Vurderingsform: Prosjektoppgave (semesteroppgave). Rapport basert på laboratorieoppgaver av sårbarhetskartlegging, skadevareanalyse og inntrengingstesting.

  Gruppering: 2 personer

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: A-F

  Andel: 30%

  Hjelpemidler: Alle

   

  Vurderingsform: Fordypningsoppgave (semesteroppgave) 

  Gruppering: 3-4 personer

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: A-F

  Andel: 40%

  Hjelpemidler: Alle

  Spesielle forhold knyttet til vurderingene

  Alle vurderinger i emnet må bestås. Ved stryk gjennomføres kontinuasjon i den vurderingen kandidaten har strøket i. Alle tre vurderinger sammen gir sluttkarakteren. Kontinuasjonsformen blir innlevering av en forbedret oppgave. Det gis en samlet bokstavkarakter A-F i emnet.

 5. Emnets temaer

  • Taktikker, teknikker og prosedyrer benyttet i kjente cyberangrep
  • Taktikker, teknikker og prosedyrer for håndtering av cyberangrep
  • Sikkerhetsmessig overvåking
  • Digital etterforskning
  • Sårbarhetskartlegging
  • Analyse av ondsinnet programvare
  • Penetrasjonstesting/Inntrengingstesting
  • Prosjekt i cyberoperasjoner