Emneside for NAV2305 Meteorologi og oseanografi

Hva lærer du

Hensikten med emnet meteorologi og oseanografi er å dekke Sjøforsvarets behov, og tilfredsstille kravene i STCW, 1978, med tillegg innen meteorologi og oseanografi i funksjonen navigering på ledelsesnivå.

Sertifikatrettigheter:

 • STCW-kode:               A-II/1 og A-II/2

 • STCW-funksjon:          Navigering på det operative nivået og Navigering på Ledelsesnivået (F1)

 1. Kunnskap

  Etter endt emne har kadetten:

  • bred kunnskap i å bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord.
  • kunnskap om forskjellige værsystemer, rapporteringsprosedyrer og registreringssystemer.
  • bred kunnskap i å anvende den tilgjengelige meteorologiske informasjon
  • kunnskap om det engelsk språket som gjør offiseren i stand til å bruke og å  forstå meteorologiske opplysninger og meldinger, herunder ferdighet i å bruke og forstå IMOs maritime standarduttrykk (IMO Standard Marine Communication Phrases) (IMO SMCP)
  • kunnskap om å ta hensyn til meteorologiske forhold i planlegging av reise og navigering.
  • bred kunnskap til å forstå og tolke et synoptisk kart og varsle været i et område, idet det tas hensyn til lokale værforhold og informasjon mottatt på værfaks.
  • bred kunnskap om de karakteristika ved forskjellige værsystemer, herunder tropiske sykloner, farlig kvadrant
  • kunnskap om havstrømsystemene for Atlantisk vann, Arktisk vann, Kystvann i Norge
  • kunnskap om tidevannsstrømmene i Europa herunder Den engelske kanal, Nordsjøen, Norskekysten og Innaskjærs i Norge.
  • kjennskap til de farlige bølgeområdene i Norge
  • bred kunnskap om samvirke vind, vind-sjø samt havmiljø
  • bred kunnskap om undervannsakustikk
  • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
  • bred kunnskap om meteorologiens innvirkning på radar-/sambandssensorer
  • bred kunnskap om oseanografiens innvirkning på ekkolodd, dopplerlogg, sonar-/undervannssensorer
  • kunnskap om meteorologiske forhold som gir pakking av is på fartøy.

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • anvende faglig kunnskap til å bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord.
  • henvise til de forskjellige værsystemer, rapporteringsprosedyrer og registreringssystemer.
  • anvende faglig kunnskap på den tilgjengelige meteorologiske informasjon
  • beherske engelsk språk som gjør offiseren i stand til å bruke og å forstå meteorologiske opplysninger, herunder ferdighet i å bruke og forstå IMOs maritime standarduttrykk (IMO Standard Marine Communication Phrases) (IMO SMCP)
  • anvende faglig kunnskap om meteorologiske forhold i planlegging av reise og navigering.
  • beherske å forstå og tolke et synoptisk kart og varsle været i et område, idet det tas hensyn til lokale værforhold og informasjon mottatt på værfaks
  • reflektere om karakteristika ved forskjellige værsystemer, herunder tropiske sykloner,  farlige kvadrant
  • henvise til havstrømsystemene for Atlantisk vann, Arktisk vann, Kystvann i Norge, og tidevannsstrømmene i Europa herunder Den engelske kanal, Nordsjøen, Norskekysten og Innaskjærs i Norge i planlegging og gjennomføring av en seilas.
  • reflektere om å bruke meteorologiske og oseanografiske tjenester som vil være til nytte for tjenesten i Sjøforsvaret generelt og som navigatører
  • beherske å tolke og forstå værmeldinger
  • beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen meteorologi og oseanografi
  • vurdere om meteorologiens innvirkning på radar-/sambandssensorer
  • vurdere om oseanografiens innvirkning på ekkolodd, dopplerlogg, sonar-/undervannssensorer
  • anvende faglig kunnskap om meteorologiske forhold som gir pakking av is på fartøy.

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan kadetten:

  • har innsikt i å bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord.
  • formidle de forskjellige værsystemer, rapporteringsprosedyrer og registreringssystemer.
  • innsikt i å anvende den tilgjengelige meteorologiske informasjon
  • ha innsikt i det engelsk språket til å forstå meteorologiske opplysninger, herunder ferdighet i å bruke og forstå IMOs maritime standarduttrykk (IMO Standard Marine Communication Phrases) (IMO SMCP).
  • kan planlegge og gjennomføre de meteorologiske forholdene i planlegging av reise og navigering. 
  • har innsikt i å forstå og tolke et synoptisk kart og varsle været i et område, idet det tas hensyn til lokale værforhold og informasjon mottatt på værfaks.
  • formidle karakteristika ved forskjellige værsystemer, herunder tropiske sykloner og farlige kvadrant.
  • har innsikt i havstrømsystemene for Atlantisk vann, Arktisk vann, Kystvann i Norge, og tidevannsstrømmene i Europa herunder Den engelske kanal, Nordsjøen, Norskekysten og Innaskjærs i Norge i planlegging og gjennomføring av en seilas.
  • har innsikt i å bruke meteorologiske og oseanografiske tjenester som vil være til nytte for tjenesten i Sjøforsvaret generelt og som navigatører
  • har innsikt i å tolke og forstå værmeldinger
  • har innsikt i å bruke relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen meteorologi og oseanografi
  • formidle meteorologiens innvirkning på radar-/sambandssensorer
  • formidle oseanografiens innvirkning på ekkolodd, dopplerlogg, sonar-/undervannssensorer
  • formidle meteorologiske publikasjoner, internettsider, og meteorologisk informasjon på elektroniske brosystemer.
  • innsikt i meteorologiske forhold som gir pakking av is på fartøy.
 2. Praktisk organisering

  Programoffiseren ved SKSK er POC for emnet. Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka.  Emnet bruker Forsvarets itslearning.

  Arbeidsformer

  • Klasseroms-/ Digital undervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
  • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
  • Selvstudium: Arbeid med teori, presentasjoner og besvarelser av oppgaver
  • Øvelser
 3. Pensum           

  Utgitte PowerPoint-leksjoner er pensum. For utfyllende informasjon henvises det til følgende litteratur:

  Leksjon 1- Introduksjon,

  • meteorologiske instrumenter og atmosfærens sammensetning, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.
  • Atmosfærens struktur og sammensetning: s.13-20
  • Observasjoner og instrumenter: s. 21-32 og s. 36-41.
  • Luftens fysiske egenskaper: s. 58-61
  • Lufttemperaturen: s. 61-66

  Leksjon 2 - Atmosfærisk trykk, vind og stabilitet, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

  • Lufttrykket: s.73-77
  • Vind: s. 78-85
  • Observasjoner og instrumenter: s. 42-45​

  Leksjon 3 - Skyer, nedbør og sikt, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

  • Tåke, skyer, nedbør: s. 99-117
  • Observasjoner og instrumenter: s. 46-47

  Leksjon 4 - Global sirkulasjon, vindsystemer, luftmasser og trykksystemer, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

  • Vindsystemer: s. 85-94
  • Luftmasser, fronter og trykksystemer: s. 133-147.

  Leksjon 5 - Observasjon og rapportering av vær

  Leksjon 6 - Værmelding, klimatologi for Norske farvann og værets innvirkning på navigasjon

  Leksjon 7 - Generell oseanografi, introduksjon i undervannsakustikk, Open University: Sea water: Its composition, properties and behaviour.

  • Kapittel 1.1 The special properties of water s. 5-7
  • Kapittel 2 Temperatures in the oceans: s. 16-30
  • Kapittel 3 Salinity in the oceans: s. 31-39
  • Kapittel 4 Water masses: s. 40-41

  KNM Tordenskjold/TAS/METOC: Kompendium i oseanografi, meteorologi og hydroakustikk.

  • Kapittel 4.1 LYD s. 84-86 ( til Tetthet, trykk og intensitet)
  • Kapittel 4.2 LYD I HAVET s. 91 (fra Svekkelse av lydbølgeenergien)-93
  • Kapittel 4.3 LYDHASTIGHET OG BANER s. 95-99

  Leksjon 8 - Generell sirkulasjon i havet, Open University, Ocean circulation:

  • The North Atlantic gyre: Observations and theories, s. 73 - 121

  Leksjon 9 - Værvarsling, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

  • Værvarsling, s. 184 - 226.

  Leksjon 10 - Polar oseanografi, Open University, Ocean circulation:

  • Circulation in high latitudes, s. 148 - 154

  Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

  • Isen på havet, utbredelse av is, fart nær is, og isdannelse på fartøy, s. 251 - 257

  Leksjon 11 - Tropisk vær, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

  • Monsuner, vindforhold over verdenshavene, s. 89 - 94
  • Tropiske orkaner, s. 147 - 184

  Leksjon 12 - Klima

  Leksjon 13 - Tidevann og bølger, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

  • Bølger, s. 258 - 271

  Den Norske Los

  • Bind 1, s 195-203

  Litteratur

  Dannevig, P. (1975). Meteorologi og oseanografi for sjøfolk (12. utg.). Oslo: Aschehoug.

  Den norske los (bd. 1) (6. utg.). (1997). Oslo: Statens kartverk.

  KNM Tordenskjold/TAS/METOC: Kompendium i oseanografi, meteorologi og hydroakustikk.

  Ocean circulations (2. utg.). (2001). Oxford: Butterworth Heinemann.

  Seawater, its composition, properties and behaviour (2. utg.). (1995). Oxford: Butterworth Heinemann.

  Waves, tides and shallow water processes (1999). Oxford: Butterworth Heinemann.

  Kompendium delt ut av faglærer.

  Powerpoint-leksjoner i Itslearning

 4. Vurderingsform: Muntlig eksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: ca. 20 minutter

  Karakterskala A-F

  Andel 100%