Skipssjef på KNM Hinnøy, kapteinløytnant Alf Johnsen.

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse – militærmakt og sikkerhets­operasjoner

Er du operatør i Marinejegerkommandoen, Kystjegerkommandoen eller Minedykkerkommandoen og ønsker å utdanne deg til offisersstillinger i egen avdeling? Denne bacheloren gir deg en interessant og relevant utdanning som gjør deg kvalifisert til stillinger på troppssjefsnivå.

Type
Bachelor
Sted
Bergen
Varighet
3 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist
Søknadsfrist utløpt, ny runde åpner mot slutten av 2022

Krav til søker

 • Generell studiekompetanse
 • Gjennomført en av følgende spesialistgrunnutdanninger: marinejeger, spesialbåtoperatør, kystjeger, minedykker. 
 • Kunne sikkerhetsklareres for Strengt hemmelig
 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå).
 • Tilfredsstille fysi​ske minstekrav for utdanningen med minimum karakter 5
 • Tilfredsstille helsekrav for utdanning i Forsvaret.
 • Være i aldersgruppen 18-25 år
  • Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller

Om utdanningen

Studiet gir deg en bachelorgrad i militære studier med fordypning i ledelse, militærmakt og sikkerhetsoperasjoner.

Du får en akademisk lederutdanning hvor du utvikler deg til en kunnskapsrik, ansvarsfull og robust leder med faglig og personlig integritet.

Som uteksaminert offiser vil du sitte igjen med en ettertraktet kompetanse som gjør deg skikket til å løse fremtidige oppgaver nasjonalt og internasjonalt.

Beskrivelse av studieretningen

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse – militærmakt og sikkerhetsoperasjoner, kombinert med nødvendig funksjonsrettet utdanning, forbereder kadettene til å kunne tjenestegjøre på lavere og midlere nivå i Sjøforsvaret og Forsvaret, i både krigs- og fredsoppsetninger.

Utdanningen gir kadettene et grunnlag for sivil og militær videreutdanning. I tillegg til den militære profesjonsutdanningen, som inneholder lederskap og militærmakt, får kadettene delvis kompetanse innen fagområdene nautikk, landmilitær virksomhet og logistikk.

Militære disipliner som sluttet orden, vakttjeneste og indretjeneste vil også ha et gjennomgående fokus i utdanningen.

Utdanningen er tiltenkt personell som har tidligere spesialistkompetanse fra Forsvaret og som ønsker en lengre karriere innenfor Forsvaret.

Studiets oppbygning

 1. Militærmakt og sikkerhetsoperasjoner - oppstart høst 2022

  1. studieår Høst 2022 / Vår 2023

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Militærmakt og sikkerhetsoperasjoner - oppstart høst 2022

  2. studieår Høst 2023 / Vår 2024

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  3. semester

  Dette semesteret gjennomføres hos eksternt studiested

  4. semester

  Dette semesteret gjennomføres hos eksternt studiested

  Militærmakt og sikkerhetsoperasjoner - oppstart høst 2022

  3. studieår Høst 2024 / Vår 2025

  Valgfritt emne Emne over flere semester