Operatør fra marinejegerkommandoen under boringsøvelse. *** Local Caption *** Operator from The Norwegian Naval Special Operation Commando after exercise.

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse – militærmakt og sikkerhets­operasjoner

Er du operatør i Marinejegerkommandoen, Kystjegerkommandoen eller Minedykkerkommandoen og ønsker å utdanne deg til offisersstillinger i egen avdeling? Denne bacheloren gir deg en interessant og relevant utdanning som gjør deg kvalifisert til stillinger på troppssjefsnivå.

Studienivå
Bachelor
Sted
Bergen
Varighet
3 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist
Søknadsfrist utløpt, ny søknadsfrist kommer

Krav til søker

 • Norsk statsborgerskap
 • God vandel og personlig egnet
 • Generell studiekompetanse
 • Gjennomført en av følgende spesialistgrunnutdanninger: marinejeger, spesialbåtoperatør, kystjeger, fartøysoperatør KJK, minedykker, spesialjeger.
 • Kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig(SH)
 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå).
 • Tilfredsstille fysiske minstekrav for utdanningen med minimum karakter 5
 • Tilfredsstille helsekrav, og må helsemessig kunne skikkes for ansettelse og internasjonale operasjoner (Intops A)
 • Være i aldersgruppen 20-27 år
 • Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller


Om utdanningen

Studiet gir deg en bachelorgrad i militære studier med fordypning i ledelse, militærmakt og sikkerhetsoperasjoner. Du får en akademisk lederutdanning hvor du utvikler deg til en kunnskapsrik, ansvarsfull og robust leder med faglig og personlig integritet.

Studieprogrammet tilpasses kadettens egne behov for utvikling. Kadetten har i stor grad ansvar for å sette sammen et relevant akademisk program i 3. og 4. semester. Kadetten kan velge i et bredt og relevant utvalg av emner, under tett oppfølging av studieadministrasjonen. Dette inkluderer mulighet for utveksling til utlandet, eksempelvis FN-hovedkvarteret, Royal Military Academy i Belgia og en rekke krigsskoler i andre land. I tillegg tilbys utvalgte fag ved FHS, Høgskolen i Molde (HiM) og ved Psykologisk fakultet på Universitetet i Bergen (UiB).

Som uteksaminert offiser vil du sitte igjen med en ettertraktet kompetanse som gjør deg skikket til å løse fremtidige oppgaver nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg til den militære profesjonsutdanningen, som inneholder lederskap og militærmakt, får kadettene delvis kompetanse innen fagområdene nautikk og militær logistikk. Det legges opp til at kadettene kan gjennomføre deler av studiet i utlandet.

Utdanningen er tiltenkt personell som har tidligere spesialistkompetanse fra utpekte avdelinger i Forsvaret, og som ønsker en lengre karriere innenfor Forsvaret.

Beskrivelse av studieretningen

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse – militærmakt og sikkerhetsoperasjoner, kombinert med nødvendig funksjonsrettet utdanning, forbereder kadettene til å kunne tjenestegjøre på lavere og midlere nivå i Sjøforsvaret og Forsvaret, i både krigs- og fredsoppsetninger.

Utdanningen gir kadettene et grunnlag for sivil og militær videreutdanning. I tillegg til den militære profesjonsutdanningen, som inneholder lederskap og militærmakt, får kadettene delvis kompetanse innen fagområdene nautikk, landmilitær virksomhet og logistikk.

Utdanningen er tiltenkt personell som har tidligere spesialistkompetanse fra Forsvaret og som ønsker en lengre karriere innenfor Forsvaret.

Studiets oppbygning

 1. Militærmakt og sikkerhetsoperasjoner 2024

  1. studieår Høst 2024 / Vår 2025

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Militærmakt og sikkerhetsoperasjoner 2024

  2. studieår Høst 2025 / Vår 2026

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  3. semester

  Dette semesteret gjennomføres hos eksternt studiested

  4. semester

  Dette semesteret gjennomføres hos eksternt studiested

  Militærmakt og sikkerhetsoperasjoner 2024

  3. studieår Høst 2026 / Vår 2027

  Valgfritt emne Emne over flere semester