Emneside for NAV3302 Navigasjonssystemer 2

Hva lærer du

Hensikten med emnet er å dekke Sjøforsvarets behov for systemforståelse i enkeltsystemer som benyttes og er viktige innen sjømilitær navigasjon, og hvordan disse integreres til ett helhetlig navigasjonssystem. Ved å oppfylle Sjøforsvarets behov tilfredsstiller emnet også kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjonssystemer i funksjonen navigering på ledelsesnivå.

Sertifikatrettigheter

STCW-kode: A-II/2

STCW-funksjon: Navigering på operativt og ledelses nivå (F1)

Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978 med tillegg.

Emnet legger vesentlig vekt på de systemer som benyttes i Sjøforsvaret samtidig som den går i dybden på de systemer som er kritiske for sjømilitær navigasjon.

Faglig innhold:

 • Undervannsakustikk
 • Hydroakustikk
 • Ekkolodd/Sonar
 • Fartslogger
 • Optiske kompasser og treghetsnavigasjon
 • Automatisk styresystem
 • Magnetisme/Degaussing
 • Integrerte systemer og krav til elektroniske navigasjonssystemer
 • Dynamisk posisjoneringssystem
 • Satellittbaserte navigasjonssystemer, Navigasjonskrigføring (NAVWAR) og Cyber security
 • Autonomi
 1. Kunnskap

  kadetten..

  (K1) har bred kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger og muligheter innenfor  navigasjonssystemer og navigasjonsutstyr, samt kunnskap autonomi.

  (K2) har bred kunnskap om militær bruk av satellittbasert navigasjon, sårbarhet i forbindelse med bruk av satellittbaserte systemer og navigasjonskrigføring (NAVWAR).

  (K3) har kunnskap om fartslogger, optiske kompasser og treghetsnavigasjon.

  (K4) har kunnskap om magnetisme og degaussing, samt degaussingsanlegg på militære fartøy.

  (K5) har kunnskap om undervannsakustikk og hydroakustikk, samt akustisk instrumentering.

  (K6) kan oppdatere sin kunnskap innenfor navigasjonssystemer.

   

  Ferdigheter

  kadetten..

  (F1) kan anvende faglig kunnskap innen navigasjonsutstyr og navigasjonssystemer relatert til praktiske bruk og teoretiske problemstillinger.

  (F2) kan beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer.

  (F3) kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon, dokumentasjon og fagstoff.

   

  Generell kompetanse

  kadetten..

  (G1) har forståelse for navigasjonssystem og -sensorers viktighet relatert til understøttelse av sikker navigasjon.

  (G2) kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger.

  (G3) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis,

  (G4) kan bestemme posisjon og nøyaktigheten av den framkomne posisjonsbestemmelsen, samtidig beregne og fastslå kompassfeil ved magnetiske kompass og gyrokompass og korrigere for disse. 

  (G5) kan opprettholde sikker navigering gjennom bruk av informasjon fra navigasjonsutstyr og -systemer til hjelp ved beslutningstaking på broen.

 2. Organisering

  Deler av undervisningen innen automatiske styresystemer samt NAVWAR tas ifm. aktuelle seilaser i MPN faget.

  Arbeidsmåter

  • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
  • Ved behov og der det er hensiktsmessig kan undervisning bli gjennomført som fjernundervisning (Eks: Teams)
  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
  • Undervisning om bord på skolefartøyene og laboratorieoppgaver relatert til systemer på skolefartøyene
  • ItsLearning brukes for å administrere faget og formidle pensum som ikke er en del av faglitteraturen
 3. Gjeldende litteraturliste for 2023 Høst finner du i Leganto
 4. Vurderingsform: Muntlig eksamen, individuell. Teller 100% av karakteren.

  Varighet: ca 20 minutter

  Karakterskala: A-F

 5. Læreren(e) skal ha operativ bakgrunn med tjenesteerfaring som selvstendig vaktsjef under gange eller skipssjef på Sjøforsvarets fartøy. Eller spesialkompetanse fra Sjøforsvaret innen det aktuelle delemnet.

  Det skal være en så tydelig undervisningsprofil mot elevenes kommende tjeneste på Sjøforsvarets undervannsbåter, korvetter, fregatter, minefartøy og stridsbåter som mulig. Teorien og eksemplene skal hentes fra Sjøforsvarets fartøy så langt det lar seg gjøre.

  Emnet bygger på Navigasjonssystemer 1. Emnet er videre et teoretisk støttefag til emnet Militær praktisk navigasjon (MPN), og må gjennomføres og justeres etter MPN sitt behov.