Emneside for SPR3721 Russisk politikk, kultur og samfunn

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Russian Politics, Culture, and Society

Hva lærer du

Emnet gir en tematisk gjennomgang av viktige sider ved russisk politikk, kultur og samfunn siden slutten av 1600-tallet. Det legges særlig vekt på utviklingen i postsovjetisk tid, og emnet gir sammen med emnet Russisk historie (SPR1722) en bred framstilling av russisk stat og samfunn i fortid og nåtid. Emnet skal legge til rette for at studenten tilegner seg bred og god innsikt i det historiske og kulturelle bakteppet som dagens Russland må forståes mot, og som er vesentlig for russernes nasjonale selvforståelse.

 1. Kunnskaper

  Studenten…

  • har kunnskap om Russlands konstitusjon og politiske maktstrukturer

  • har kunnskap om sosiale endringer og etniske relasjoner i Russland, statsideologier, religion og forhold i den russiske kirken

  • har kunnskap om kulturliv, massemedier og dagliglivets sosiologi

  • kjenner til metoder og modeller som har vært brukt i studiet av politikk og samfunn i Russland og Sovjetunionen

  Generell kompetanse

  Studenten skal…

  • kunne bruke sin kunnskap til å gi kvalifiserte bidrag i diskusjoner om sammenhenger og årsaker bak de trekk russisk samfunn framviser i dag

 2. Undervisning gis i form av forelesninger. Emnet forutsetter også betydelig egenstudium.

 3. Routledge Handbook of Russian Politics (Gill 2023 ed)    (opptil 62s kan droppes)                          612s

  Russiske Imperium (Mjør 2017), 13-27, 67-84, 127-135, 193-200, 247-323                                          138s

  "Three colours of Novorossiya" (Laruelle 2016)                                                                                     21s

  "Russisk politikk under Putin" (Wilhelmsen 2017)                                                                                  10s

  "Regimeutvikling og tvangsmakt i Putins Russland" (Flikke 2023)                                                       24s

  Særemner: (se under)                                                                                                                                  206s

  Total:                                                                                                                                                               1011s

                                                                                                                                                                          

  MILITÆR-PATRIOTISME

  "Krise, militarisme, patriotisme" (Bækken 2020)                                                                                    10s

  "Guns and Glory" (Bækken 2022)                                                                                                              12s

  "The Patriotic turn and Re-Building of Russia’s Historical Memory"

  (Kratoschvil & Shakhanova 2021)                                                                                                              15s

   

  MILITÆRREFORM

  "Chapter 2: Reforming the military" (Renz 2018) I Russia’s Military Revival                                           20s(?)

  "How Russia Decides to Go Nuclear" (Bruusgaard 2023)                                                                       7s

  A Brutal Examination. Russian Military Capability in Light of the Ukraine war (Daljsö et al, 2022) 22s

   

  MASSEMEDIER I ENDRING

   "Memory, media, and securitization: Russian media framing of the Ukrainian crisis." Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society 1.1 (Gaufman 2015)                                                                      35s

  [+ kapittel fra grunnboka]

   

  RUSSLAND OG UKRAINA

  "Domestic Sources of the Donbas Insurgency" (Kudelia 2014)                                                            7s

  "In Defense of Conspirology: A Rejoinder to Serhiy Kudelia’s Anti-Political Analysis of the Hybrid War in Eastern Ukraine" (Umland 2014)                                                                                                     3s

   

  "The Donbas in 2014: Explaining Civil Conflict Perhaps, but not Civil War" (Wilson 2016)    22s

   

  A digital open source investigation of how war begins: Ukraine’s Donbas in 2014                    (Hauter 2022), s. 253-263                                                                                                                           11s

   

   

  RUSSLAND, NORGE OG NORDEN

  "Russian strategy towards the Northern Region. Tracing Continuity and Change" (Eggen 2021)           42s

   

   

  PRIMÆRKILDER:

  "Speech at the 2007 Munch Security Conference" (Putin 2007)

  "Russia: The ethnicity Issue" (evt. i original) (Putin 2012)

  "Russian Foreign Policy in Historical Context" (Lavrov 2016)

  "Televised address on Ukraine, February 23 2022)" (evt. i original)  (Putin 2022)            

 4. Arbeidskrav

  Undervisningen i emnet strekker seg over femte semester. Det gis 14 forelesninger på to timer. Noe seminarundervisning må også påregnes.

  Vurdering og sensur

  Studentens oppnåelse av læringsutbytte evalueres ved individuell, skriftlig hjemmeeksamen med en varighet på 48 timer. Eksamen vurderes av en kommisjon bestående av faglærer(e) og ekstern sensor fra et av universitetene. Eksamen vurderes etter karakterskala fra A til F med A-E for bestått og F for ikke bestått.