Språk- og etterretningsutdanning 1_Thumbnail

Bachelor - språk og etterretning

Denne utdanningen består av språk- og etterretningsfag. Studiet har et akademisk fokus, og du er garantert jobb i for eksempel Etterretningstjenesten, Forsvarets spesialstyrker eller Etterretningsbataljonen.

Type
Bachelor
Sted
Oslo
Varighet
3 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist
Søknadsfrist utløpt, ny runde åpner mot slutten av 2022.

Krav til søker

 • Generell studiekompetanse

 • Norsk statsborger

 • Kunne sikkerhetsklareres for Strengt hemmelig

 • Studiet er å​pent for aldersgruppen 18 til 28 år. For søkere med høyere utdanning, relevant arbeidserfaring eller realkompetanse, kan det etter vurdering dispenseres fra alderskravet.

 • Det er ikke krav om gjennomført førstegangstjeneste for å søke. Hele utdanningsløpet er også åpent for grenaderer og konstabler på OR-2 til OR-4 nivå. Personell med befals- eller offisersutdanning fra tidligere, vil gjennomføre hele utdanningen, men vil ikke delta på befalsutdanningsmodulen (BU modulen) i femte semester. De med befalsgrad, vil i stedet ha praksis ved en av Etterretningstjenestens avdelinger.

 • Tilfredsstille helsekrav for utdanning i Forsvaret. 

 • Godkjente fysiske tester ved opptak. For denne utdanningen gjelder karakter 4 i utholdenhet og styrke

 • Krav til minst karakter 5 i allment evnenivå (teoriprøve som gjennomføres på sesjon)

Om utdanningen

Utdanningen er en treårig bachelorgrad som innbefatter både etterretningsfag og språk. 

Studiet er svært intensivt og omfatter både rene språkfag og kultur- og områdestudier. Vi forventer at studentene setter av mye tid til selvstudier på kveldstid og i helgene. Du tilegner deg skriftlige og muntlige ferdigheter, samt kompetanse til lytting og tolking.

Opptaket skjer gjennom FOS (Forsvarets opptak og seleksjon) og gjennomføres på Sessvollmoen i månedsskiftet juni/juli. Deretter gjennomføres det en tre ukers språkperiode hvor vi ser etter evnen din til å lære språk. Endelig opptak og tildeling av studieplass skjer i slutten av juli.

Spørsmål og svar

 1. Utdanningen er helt unik. Du lærer ett språk på et svært høyt nivå, og du får en god militær- og etterretningsfaglig utdanning. Studieplanen består omtrent av 50 prosent språkundervisning, 20 prosent etterretningsutdanning og 30 prosent grunnleggende soldat- og befalsutdanning.

  Med tilfredsstillende egenskaper og innsats lærer du å behandle store mengder språklig materiale. Du vil lære å lese avanserte tekster og trekke ut relevant informasjon. Du vil bli dyktig til å både å forstå språket og kunne føre gode samtaler. 

  Innen etterretning lærer du både om innhenting og analyse av informasjon. Gjennom forskjellige øvelser og kurs i løpet av studietiden, får du kjennskap til både prinsipper og metoder. Med hjelp av disse vil du ha et svært godt utgangspunkt for en jobb innen etterretning.

 2. ​Utdanningen er for deg mellom 18 og 28 år som synes språk og etterretning høres spennende ut. Hvis du er eldre enn 28 år og har høyere utdanning, kan du likevel søke.

  Elevene våre er en blanding av alle typer mennesker som har til felles at de har evnen til å jobbe hardt for å oppnå gode resultater. Studentene er målrettede, dyktige og glade i å trene. Utdanningen passer like godt for menn og kvinner, og skolen har vanligvis en høyere kvinneandel enn andre avdelinger i Forsvaret.

 3. ​Skolen ligger på Lutvann leir i Oslo, i naturskjønne omgivelser tett opp til Østmarka. Både buss og T-bane tar deg enkelt til og fra sentrum.

  I leiren får du et eget rom med felles kjøkken og oppholdsrom. Lutvann leir har en messe med svært god mat. Det er også gode treningsfasiliteter, med styrkerom, badstue, og gode friluftsområder rett utenfor leiren. Østmarka har flere lysløyper og bademuligheter. 

 4. ​I perioden med språkundervisning begynner dagen i klasserommet. Lærerne ved skolen er opptatt av studentstyrt læring, og legger opp klasseromsundervisningen så du som student får kombinasjonen av egenlæring og oppfølgende diskusjoner. Opplegget følges kontinuerlig opp med veiledning fra lærere og instruktører.

  Etterretningsutdanningen foregår både i klasserommet og gjennom praksisøvelser. Her kombineres foredrag holdt av erfarent etterretningspersonell med egenstudier.

  På kveldstid er ofte egenstudier i fokus. Studenter ved skolen må regne med noen timers egenstudier hver ettermiddag i uken samt en av dagene i helgen. På kveldstid samles studentene ofte i fellesrommene, hvor du kan spille shuffleboard, bordtennis, biljard eller fusball. Kombinasjonen av små undervisningsgrupper og det å bo så tett, gjør at studentene får et sterkt sosialt fellesskap. De arrangerer ofte felles hytteturer eller andre sosiale arrangementer.

 5. Elevene kompenseres økonomisk tilsvarende 1G (Fredsregulativet del 1, om lag 101 351 kroner per år). Dette gjelder både de med og uten tidligere befalsutdanning, grenaderkontrakter eller førstegangstjeneste. Det kan i tillegg søkes om behovsprøvde sosiale stønader. Spørsmål rundt dette kan rettes direkte til skolen.​

 6. ​Etter utdanningen er du garantert jobb i Forsvaret til du er 60 år. I plikttjenesten vil du også få en jobb som er relevant for det du har lært på skolen. Du vil få stilling som sersjant ved en av Forsvarets avdelinger. Aktuelle avdelinger kan være Etterretningstjenesten, Forsvarets spesialstyrker eller Etterretningsbataljonen. Under plikttjenesten (tilsvarende lengden på utdanningen) må du regne med tjeneste i et av Norges operasjonsområder utenlands (internasjonal tjeneste).

  ​Utdanningen og den obligatoriske praksisperioden gjør deg svært ettertraktet i Forsvaret, og du har gode muligheter til å søke andre stillinger eller videreutdanning.