Språk- og etterretningsutdanning 1_Thumbnail

Bachelor – språk og etterretning

Ønsker du å jobbe i Forsvaret med språk og etterretning? Da er denne bacheloren noe for deg.

Studienivå
Bachelor
Sted
Oslo
Varighet
3 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist
Det er ikke opptak til denne utdanningen i 2024.

Merk: Det er ikke opptak til bachelorutdanning med russisk fordypning i 2024. Vi vil komme tilbake med informasjon så snart utdanningen tilbys igjen.

Krav til søker

 • Generell studiekompetanse

 • Norsk statsborgerskap
   
 • God vandel og personlig egnet
 • Kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig (SH)

 • Studiet er å​pent for aldersgruppen 18 til 28 år.
  For søkere med høyere utdanning, relevant arbeidserfaring eller realkompetanse, kan det etter vurdering dispenseres fra alderskravet.

 • Det er ikke krav om gjennomført førstegangstjeneste for å søke.

 • Tilfredsstille helsekrav, og må helsemessig kunne skikkes for ansettelse og internasjonale operasjoner. (Intops A)

 • Godkjente fysiske tester ved opptak. For denne utdanningen gjelder karakter 4 i utholdenhet og styrke.

 • Krav til minst karakter 5 i allment evnenivå (teoriprøve som gjennomføres på sesjon).

Om utdanningen

Utdanningen består av både etterretningsfag, språkfag og kultur- og områdestudier. Vi tar opp kadetter, som studentene ved Forsvarets høgskole kalles, til bachelor i språk og etterretning med fordypning i russisk.

I språkemnene er det fokus på å utvikle de fire språkferdighetene: lese, lytte, snakke og skrive. Undervisningen i de ulike språkemnene henger sammen tematisk, og temaene kan være både militære, sivile og etterretningsfaglige. I tillegg tilbys det også tre områdeemner innen historie, litteratur og politikk, kultur og samfunn. Til sammen gir språk- og områdeemnene kadettene bred realkunnskap om det russiske samfunn. 

Dette er et svært krevende studium, og det forventes at kadettene setter av tid til egenstudier på kveldstid og i helger. Utdanningen kvalifiserer til spesialiststillinger i Etterretningstjenesten og Forsvaret. Det er ikke krav om gjennomført førstegangstjeneste for å søke.

Spørsmål og svar

 1. Utdanningen er helt unik. Du lærer et språk på et svært høyt nivå, og får en god militær- og etterretningsfaglig utdanning. Med tilfredsstillende egenskaper og innsats lærer du å behandle store mengder språklig materiale. Du vil lære å lese avanserte tekster og trekke ut relevant informasjon. Du vil bli dyktig til både å forstå språket og bruke det aktivt.

  Innen etterretning lærer du både om innhenting og analyse av informasjon. Gjennom emner og øvelser får du kjennskap til både prinsipper og metoder. Med hjelp av disse vil du ha et svært godt utgangspunkt for en jobb innen etterretning.

 2. Kadettene våre er en blanding av alle typer mennesker som har til felles at de har evnen til å jobbe hardt for å oppnå gode resultater. Kadettene er målrettede, dyktige og glade i å trene. Utdanningen passer like godt for menn og kvinner.

 3. Skolen ligger i Lutvann leir ved Oslo. Her er det gode treningsfasiliteter, med styrkerom, badstue, og god tilgang til flotte friluftsområder (Østmarka) rett utenfor leiren. Både buss og T-bane tar deg enkelt til og fra sentrum.

 4. Lærerne ved skolen er opptatt av studentstyrt læring, og legger opp klasseromsundervisningen så du som kadett får kombinasjonen av egenlæring og oppfølgende diskusjoner. Opplegget følges kontinuerlig opp med veiledning fra lærere og instruktører.

  Etterretningsutdanningen foregår både i klasserommet og gjennom i praksis. I etterretningsfaget er det også fokus på aktiv læring som suppleres med foredrag holdt av erfarent etterretningspersonell og egenstudier.

  Studiet er krevende, og kadettene må samarbeide godt. Dette gjør at kadettene får et sterkt sosialt felleskap i løpet av studiet.

 5. Elevene kompenseres økonomisk tilsvarende 1G (Fredsregulativet del 1, om lag 101 351 kroner per år). Dette gjelder både de med og uten tidligere befalsutdanning, grenaderkontrakter eller førstegangstjeneste. Det kan i tillegg søkes om behovsprøvde sosiale stønader. Spørsmål rundt dette kan rettes direkte til skolen.​

 6. Etter utdanningen er du garantert jobb i Forsvaret, og aktuelle avdelinger kan være Etterretningstjenesten, Forsvarets spesialstyrker eller Etterretningsbataljonen. Utdanningen gjør deg svært ettertraktet i Forsvaret, og du har gode muligheter til å søke andre stillinger eller videre utdanning.

 7. Opptaket skjer gjennom FOS (Forsvarets opptak og seleksjon) og gjennomføres på Sessvollmoen i månedsskiftet juni/juli. Hvis man kvalifiserer seg videre fra FOS, gjennomføres det en tre ukers språkperiode hvor vi ser etter din evne til å lære språk.

  Endelig opptak og tildeling av studieplass skjer etter språkperioden, i slutten av juli.

  Språkundervisningen starter fra «null», og forutsetter derfor ikke forkunnskaper i språket. Kandidater med forkunnskaper i russisk er derimot ikke forhindret fra å søke.

Utdanningen gir deg

 • En solid utdanning i språk- og etterretning 

 • Fast jobb i Forsvaret etter bestått utdanning

 • Mange spennende jobbmuligheter i inn- og utland

 • Gratis kost og losji samt tjenestetillegg (1G) under studiet. Du trenger ikke studielån

 • En variert og spennende skolehverdag 

Studiets oppbygning

 1. BASE kull 2023 fordypning russisk

  1. studieår Høst 2023 / Vår 2024

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  BASE kull 2023 fordypning russisk

  2. studieår Høst 2024 / Vår 2025

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  BASE kull 2023 fordypning russisk

  3. studieår Høst 2025 / Vår 2026

  Valgfritt emne Emne over flere semester

 2. BASE kull 2020 fordypning russisk

  1. studieår Høst undefined / Høst undefined

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  BASE kull 2020 fordypning russisk

  2. studieår Vår NaN / Høst NaN

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  BASE kull 2020 fordypning russisk

  3. studieår Vår NaN / Høst NaN

  Valgfritt emne Emne over flere semester

 3. BASE kull 2021 fordypning russisk

  1. studieår Høst 2021

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  1. semester

  Dette semesteret gjennomføres hos eksternt studiested