Master i militære studier

Forsvarets høgskole tilbyr mastergrad i militære studier, et akademisk og militært profesjonsstudium. Studiet er Norges høyeste fagmilitære utdanning.

Studienivå
Master
Sted
Oslo
Varighet
2 år
Avdeling
Forsvarets høgskole

En master i militære studier er med på å kvalifisere deg til stillinger på sentralt nivå i forsvarssektoren, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom studiet lærer du å tenke analytisk og kritisk om bruk av militære virkemidler. Fullført studium gir en akademisk grad som gjør deg attraktiv også i andre deler av offentlig og privat sektor.

Samtidig ivaretar masterutdanningen forsvarssektorens behov for ansatte med høy kompetanse. Særlig gjelder det kunnskap om militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger ut fra vekslende teknologiske, sosiale og politiske forhold.

Foruten militært tilsatte er mastergraden i militære studier også tilgjengelig for sivilt ansatte i forsvarssektoren og for tilsatte i politiet.   

Søknadsfrist lyses ut på Forsvarets intranett.

Studiets oppbygning

 1. MAMIL90-22-Obligatoriske emner

  1. studieår Høst 2022 / Vår 2023

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  MAMIL90-22-Obligatoriske emner

  2. studieår Høst 2023 / Vår 2024

  Valgfritt emne Emne over flere semester