Veteraner fra internasjonale operasjoner

Forsvarets veteraner er ikke bare en viktig ressurs for Forsvaret – de har også mye erfaring og kompetanse som er verdifullt for hele samfunnet. Dessuten har de gjort en viktig jobb, i tjeneste for Norge.

Hva er en veteran?

I 2023 endret Forsvaret vår definisjon på begrepet «veteran». Forsvaret ønsker at alle som har tjenestegjort for nasjonen, skal anerkjennes for sin tjeneste og kan kalle seg veteraner. Forsvaret anser derfor alt personell som har tjenestegjort i Forsvaret, som veteraner.

Kommunalt og offentlig veteran­arbeid

Anerkjennelse og ivaretakelse av veteranene og deres familier er viktig, for å gi den støtten de trenger og respekten de fortjener.

Pil til høyre
20200909FR-9398

Om Forsvarets veteraner

100 000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land, i fire verdensdeler – i nesten hundre forskjellige operasjoner. Les mer om Forsvarets veteraner

Pil til høyre
IMG_7657

Tilbud og aktivteter

Både Forsvaret, kommuner, veteranorganisasjoner og andre har arrangementer og tilbud for veteraner og familier.

Pil til høyre
Kvinnelig offiser på brovingen ombord på fregatten KNM Fridtjof Nansen utenfor Seychellene / A female offiser at the bridge wing onboard the Norwegian frigatte HNoMS Fridtjof Nansen outside Seychelles

Forsvarets veteransenter

Et aktivitets- og rekreasjonssenter – eksklusivt for Forsvarets veteraner og familiene deres.

Pil til høyre
ml2014-1169

Forsvarets veterankort

Veterankortet bekrefter at innehaveren har tjenestegjort i en internasjonal operasjon. Veteraner kan bestille veterankort fra Forsvaret her.

Pil til høyre
ml2016-9958

Forsvarets veteranpris

Veteranprisen deles ut av forsvarssjefen som en anerkjennelse av godt arbeid og engasjement for veteraner.

Pil til høyre
ml2019-7205

Nasjonal veterankonferanse

Nasjonal veterankonferanse arrangeres for å øke forståelsen for veteraner, styrke veteranivaretakelsen og bedre samarbeidet mellom de ulike aktørene i samfunnet.

Pil til høyre
Scandic-Seilet-exterior-5