Hjemkomst

Veteranfamilien

Hva kjennetegner en «forsvarsfamilie», og hvilke utfordringer kan familien oppleve når et familiemedlem skal reise ut i en internasjonal operasjon?

Hva kjennetegner en “forsvarsfamilie” ?

 • En familie, der mor og/eller far er ansatt i Forsvaret, kjennetegnes som oftest som en ressurssterk familie med stor kapasitet. Samtidig er det en familie som ofte lever med store belastninger knyttet til utfordringer gjennom tjenesten i Forsvaret, grunnet blant annet uforutsigbarhet, hyppige stillingsbytter og mye fravær fra hjemmet. 

 • Det er viktig at helsepersonell, ansatte i skoler og barnehager, samt andre relevante aktører har kjennskap til hva en «forsvarsfamilie» er og hvordan den kan påvirkes av tjeneste i internasjonale operasjoner, for å kunne gi dem best mulig hjelp og støtte. 
   

Tapperhetskultur: 

 • En «forsvarsfamilie» ser ofte på utfordringene knyttet til soldatens arbeid i Forsvaret som et fellesprosjekt. Alle i familien skal «tåle» belastningene og ikke selv bidra til å være en belastning ved å uttrykke at situasjonen oppleves utfordrende. Dette kan føre til at familien ikke søker nødvendig hjelp fra øvrig familie og nettverk eller hjelpeapparatet. 

Deltakelse i internasjonale operasjoner: 

 • Blant Forsvarets 12.000 militært ansatte per i dag, har 51 % av dem tjenestegjort i internasjonale operasjoner én eller flere ganger. Det betyr at mange av veteranene fremdeles er aktivt tjenestegjørende i Forsvaret. 

 • Når en soldat i en «forsvarsfamilie» skal tjenestegjøre i en internasjonal operasjon, vil dette legge ytterligere belastninger på familien. 
   

Følelsesmessig og rutinemessig omstilling: 

 • Partner og soldat må ofte forberede seg følelsesmessig på at soldaten skal være borte over tid ved å tone ned den følelsesmessige tilknytningen til hverandre og gå inn i «solo»-modus. Like fullt må de begge “koble seg på” hverandre igjen når soldaten vender hjem. Dette kan være en følelsesmessig krevende omstilling. 

 • Partneren må etablere nye rutiner når den skal være alene hjemme med ansvar for husholdningen, barn og øvrige rutiner. Det kan derfor være utfordrende å gjøre plass til soldaten når h*n vender tilbake, og like fullt kan det være vanskelig for soldaten å finne tilbake til sin gamle rolle i den “nye” systemet. En slik følelsesmessig og rutinemessig omstilling kan oppleves som meget krevende for hele familien. 
   

Bekymringer: 

 • Soldaten vil ofte oppleve at hun eller han bekymrer seg for hvordan det går med familien hjemme. Familien vil ofte være urolig og bekymret for soldaten som er ute og tjenestegjør. 

 • Til tross for betydelige belastninger og bekymringer hjemme, uttrykker mange familier at de ikke ønsker å belaste soldaten med dette. I møte med en veteran med slike utfordringer er det viktig å være bevisst at bak enhver veteran står en familie som også blir påvirket, og som kanskje har behov for ivaretakelse eller oppfølging som, følge av belastningene de opplever.

 

Brosjyrer til pedagogisk personell og familien

- i forbindelse med at mor, far, søsken eller annen nærstående reiser ut

Brosjyre for pedagogisk personell

Brosjyre for familien

Hvordan påvirker internasjonal tjeneste veteranfamiliene?

Overgangen fra møtet med krig og sult i internasjonal tjeneste og en trygg hverdag når man kommer hjem, kan være stor