Scandic-Seilet-exterior-5

Nasjonal veteran­konferanse 2023

Nasjonal veterankonferanse arrangeres for å øke forståelsen for veteraner, styrke veteranivaretakelsen og bedre samarbeidet mellom de ulike aktørene i samfunnet.

Nasjonal veterankonferanse 2023 (NVK 23) fant sted på hotell Scandic Seilet i Molde. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram åpnet konferansen 24. januar kl 10.30 og den ble avslutt 25. januar kl 14.30. 

I forbindelse med konferansen var det også et pauseprogram som kalles DEBRIF. Dette er et "talkshow" med blant annet foredragsholdere og enkelte deltakere på konferansen, som ble ledet av Anders Aks fra Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) og regional rådgiver Kristin Runar i Forsvarets veterantjeneste (FVT).

 1. Oppstart kl 10:30

  • Innledning ved konferansier oberst Morten Henriksen, Forsvarets veteraninspektør
  • Åpning av konferansen ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram
  • «Velkommen til Rosenes by og Moldes veteranpolitikk» - ordfører Torgeir Dahl, Molde kommune
  • «Helse og omsorg» - helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
  • «Veteranfamilien» - barne- og familieminister Kjersti Toppe
  • Samtale med forsvarsminister Bjørn Arild Gram, helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og barne- og familieminister Kjersti Toppe
  • Veteranhistorie - «Veteranarbeid og strid» - kommandørkaptein Tommy Olsen, Forsvarets operative hovedkvarter/plandivisjonen
  • Blåsekvintett fra Luftforsvarets musikkorps, «Cavatina» fra Hjortejegeren, Stanley Mars.

  Kl. 12:00 – 13:15 Lunsj
   

  Oppstart 13.15

  • «Behov for ny giv på veteranområdet» - ekspedisjonssjef Kjersti C. Klæbo, Forsvarsdepartementet
  • «Status forberedende arbeid med regjeringens tiltaksplan» - oberst Morten Henriksen, Forsvarets veterantjeneste
  • Veteranhistorie - «Kabul faller – sanitet under krevende forhold» - avdelingssykepleier Helga Botten, Hæren/Trenregimentet og stabssersjant Madelaine Thue Hansen, Forsvarets sanitet/Sanitetsregimentet
  • «Afghanistan II - undersøkelsen og veien videre» - major Hans Jakob Bøe, Forsvarets sanitet/Institutt for militærpsykiatri og stressmestring
  • «Kompetanseheving i skolen om Forsvaret og Norges deltagelse i internasjonale operasjoner» - ordfører Yvonne Wold, Rauma kommune
  • «Mitt liv med en veteran og møte med familievernkontoret» - Anne Mette Albert og familieterapeut Herdis Dyrdal Stoknes, Bergen og omland familievernkontor
  • «Prosjektet regional kompetansespredning – hvordan har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet jobbet inn mot familievernet» - psykologspesialist Elsbet Elton og familiterapeut Stine Vilster Sørlie, Familievernkontoret innlandet Øst - Hamar
  • Samtale med psykologspesialist Elsbet Elton og familieterapeut Herdis Dyrdal Stoknes
  • Avslutning av første konferansedag - general Eirik Kristoffersen, Forsvarssjef

  Slutt kl 16:00

  Kl 18:00 Veterankonsert med utdeling av Forsvarets veteranpris 2021, Molde domkirke


  Kl 20:00 Forsvarssjefens festmiddag, konferansehotellet
   

Åpning av konferansen

Nasjonal veterankonferanse 2023 (NVK 23) Innledning ved konferansier oberst Morten Henriksen, Forsvarets veteraninspektør Åpning av konferansen ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Moldes veteranpolitikk

Velkommen til Rosenes by og Moldes veteranpolitikk - ordfører Torgeir Dahl, Molde kommune.

Helse og omsorg og Veteranfamilien

«Helse og omsorg» - helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. «Veteranfamilien» - barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Samtale med Gram, Kjerkol og Toppe

Samtale med forsvarsminister Bjørn Arild Gram, helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Veteranarbeid og strid

Veteranhistorie - «Veteranarbeid og strid» - kommandørkaptein Tommy Olsen.

Behov for ny giv på veteranområdet

«Behov for ny giv på veteranområdet» - ekspedisjonssjef Kjersti C. Klæbo, Forsvarsdepartementet.

«Status forberedende arbeid med regjeringens tiltaksplan» - oberst Morten Henriksen, Forsvarets veterantjeneste.

Sanitet under krevende forhold

Veteranhistorie - «Kabul faller – sanitet under krevende forhold» - avdelingssykepleier Helga Botten, Hæren/Trenregimentet og stabssersjant Madelaine Thue Hansen, Forsvarets sanitet/Sanitetsregimentet.

«Afghanistan II - undersøkelsen og veien videre» - major Hans Jakob Bøe, Forsvarets sanitet/Institutt for militærpsykiatri og stressmestring.

Kompetanseheving i skolen

Kompetanseheving i skolen om Forsvaret og Norges deltagelse i internasjonale operasjoner - ordfører Yvonne Wold, Rauma kommune.

Mitt liv med en veteran og møte med familievernkontoret - Anne Mette Albert og familieterapeut Herdis Dyrdal Stoknes, Bergen og omland familievernkontor.

Regional kompetansespredning

«Prosjektet regional kompetansespredning – hvordan har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet jobbet inn mot familievernet» - psykologspesialist Elsbet Elton og familiterapeut Stine Vilster Sørlie, Familievernkontoret innlandet Øst - Hamar.

Avslutning med forsvarssjefen.

Avslutning av første konferansedag - general Eirik Kristoffersen, Forsvarssjef.

 1. Oppstart kl 08:30

  • «Statsforvalteren sin rolle i veteranarbeidet» - statsforvalter Else-May Norderhus, Møre og Romsdal
  • Veteranhistorie - "Veteran og trebarnsmor" - major Jorill Danielsen, Luftforsvaret/132 Luftving
  • «Internationell militär tjänstgöring och dess betydelse för parrelationer» - dosent Sofia Nilsson, Försvarshögskolan Sverige
  • VEFAM-prosjektet "Veteraners familier: Psykisk helse og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner, foreløpige funn" - forsker II Belinda Ekornås og forsker II Anette Brunovskis, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
  • Samtale med dosent Sofia Nilsson og forsker II Anette Brunovskis
  • Veteranhistorie - «Når de gode krefter vinner» - Hans van Putten, Nederland og lege (p) Ove Kjell Andersen
  • «Kjønnsforskjell i traumer blant norske afghanistan-veteraner» - Ph.d. stipendiat Line Rønning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • «Tverretatlig og interkommunalt samarbeid om kompetanseheving og veteranivaretakelse» - ordfører Ogne Undertun og kommunedirektør Marit Knutshaug Ervik, Ørland kommune
  • «Forsvaret.no/veteraner/kommunalt og offentlig veteranarbeid» - regionale rådgivere Kristin Runar og Anders Malmø-Moen, Forsvarets veterantjeneste
  • «E-læringskurset om veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner» - veterankontakt Dag Lauritzen, Horten kommune og spesialrådgiver Svein Arthur Kallevig, Regionalt senter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region Øst

  Kl 12:15 – 13:15 Lunsj
   

  Oppstart kl 13:15

  • «Hund som støtte ved posttraumatisk stresslidelse (PTSD)» - Lars Svensson og orlogsmester Carsten Baekken, Hæren/Forsvarets hundeskole
  • «HV og veteraner» - oberstløytnant Knut Are Bakke, sjef Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11
  • «Hvem, hva og hvordan, fokus på familie/pårørende». Presentasjon og samtale med veteranorganisasjonene Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO), Veteranforbundet Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS), Veteran møter veteran (VMV) og Norsk reservistforbund (NROF)
  • Avslutning av konferansen ved kommandør Casper Erichsen, Forsvarsdepartementet


  Slutt kl 14:15

Statsforvalterens rolle

«Statsforvalteren sin rolle i veteranarbeidet» - statsforvalter Else-May Norderhus, Møre og Romsdal.

Veteranhistorie - «Veteran og trebarnsmor» - major Jorill Danielsen, Luftforsvaret/132 Luftving.

Psykisk helse og hverdagsliv

VEFAM-prosjektet «Veteraners familier: Psykisk helse og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner, foreløpige funn» - forsker II Belinda Ekornås og forsker II Anette Brunovskis, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Når de gode krefter vinner

Veteranhistorie - «Når de gode krefter vinner» - Hans van Putten, Nederland og lege (p) Ove Kjell Andersen.

Kjønnsforskjell i traumer

«Kjønnsforskjell i traumer blant norske afghanistan-veteraner» - Ph.d. stipendiat Line Rønning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Tverretatlig og interkommunalt samarbeid

«Tverretatlig og interkommunalt samarbeid om kompetanseheving og veteranivaretakelse» - ordfører Ogne Undertun og kommunedirektør Marit Knutshaug Ervik, Ørland kommune.

Kommunalt og offentlig veteranarbeid

«Forsvaret.no/veteraner/kommunalt og offentlig veteranarbeid» - regionale rådgivere Kristin Runar og Anders Malmø-Moen, Forsvarets veterantjeneste.

E-læringskurset om veteraner

«E-læringskurset om veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner» - veterankontakt Dag Lauritzen, Horten kommune og spesialrådgiver Svein Arthur Kallevig, Regionalt senter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region Øst

Hund som støtte ved PTSD

«Hund som støtte ved posttraumatisk stresslidelse (PTSD)» - Lars Svensson og orlogsmester Carsten Baekken, Hæren/Forsvarets hundeskole

Heimevernet og veteraner

«HV og veteraner» - oberstløytnant Knut Are Bakke, sjef Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11.

Hva, hva, hvordan - familie og pårørende

«Hvem, hva og hvordan, fokus på familie/pårørende». Presentasjon og samtale med veteranorganisasjonene Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO), Veteranforbundet Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS), Veteran møter veteran (VMV) og Norsk reservistforbund (NROF).

Avslutning av konferansen

Avslutning av konferansen ved kommandør Casper Erichsen, Forsvarsdepartementet

DEBRIF - Nasjonal veterankonferanse 2023

DEBRIF intervjuer med nominerte

DEBRIF intervjuer med nominerte til Forsvarets veteranpris.

Anders Aks fra Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) og regional rådgiver Kristin Runar i Forsvarets veterantjeneste (FVT).

DEBRIF veteranprisvinneren

DEBRIF intervjuer med veteranprisvinner Ann Helen Dybwad. 

Anders Aks fra Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) og regional rådgiver Kristin Runar i Forsvarets veterantjeneste (FVT).

DEBRIF dag 2

DEBRIF dag 2.

Anders Aks fra Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) og regional rådgiver Kristin Runar i Forsvarets veterantjeneste (FVT).