PA130122-08-2

Informerte den russiske Nordflåten om Cold Response

Torsdag 13. januar arrangerte sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Yngve Odlo, et Skype-møte med sjefen for den russiske Nordflåten, admiral Aleksandr Moisejev. Der informerte han om den kommende storøvelsen Cold Response 22.

Bakgrunnen for det norske militære initiativet er et ønske om en åpen og transparent dialog opp mot de praktiske forholdene i forbindelse med øvelsen, og for å unngå eventuelle misforståelser.

Øvelse Cold Response 2022, med sine 35 000 påmeldte soldater, er den største øvelsen Norge har ledet siden 1980-årene, og den største planlagte øvelsen i rammen av NATO i løpet av 2022. Øvelsen er en del av en serie som normalt finner sted annethvert år i Norge. I år vil det være et større fokus mot amfibiske og luftmobile styrker enn tidligere år.

PA130122-09-2.jpg
Odlo hadde videomøte med sin russiske kollega, admiral Aleksandr Moisejev, sjef for den russiske Nordflåten.

Generalløytnant Odlo var tydelig på at Norge, i henhold til Wiendokumentet av 2011, inviterer alle medlemmer av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) til å observere øvelsen, og at russiske observatører er velkomne som en del av dette. Observatørene fra landene som ønsker det, vil få anledning til å besøke nordlige og sørlige styrker, som vil omfatte alle brigader og mange av deres underavdelinger.

Under samtalen uttrykte admiral Moisejev at han satt pris på informasjonen som ble delt, og at han var positiv til en god og åpen militær dialog i fremtiden.

Hele seansen ble gjennomført på en høflig og profesjonell måte, der temaet kun omhandlet den kommende øvelsen i Norge nå i vinter.

PA130122-12-2.jpg
Møtet ble holdt mandag 13. januar 2022, og den russiske admiralen satte pris på informasjonen fra Norge.