20210614tk_I5857

Norge tar sikte på å forlenge driften av feltsykehus i Kabul

Norge har sagt seg villig til å bidra til fortsatt drift av feltsykehuset i Kabul ut 2021, selv om NATO nå trekker seg ut av Afghanistan.

Sykehuset er viktig for en fortsatt diplomatisk tilstedeværelse i Kabul. Det signaliserte statsminister Erna Solberg på NATOs toppmøte i Brussel mandag ettermiddag.

– Akkurat nå er det en skjør og ustabil situasjon i Afghanistan. I en overgangsperiode har Norge sagt seg villig til å sikre fortsatt drift av feltsykehuset, frem til et ordinært sivilt sykehus er på plass, sier statsminister Erna Solberg.

Klare til å bidra

NATOs militære tilstedeværelse i Afghanistan, Resolute Support Mission, går mot slutten, og NATO-styrkene trekkes nå ut. Forsvaret står klar til å løse de oppdragene som blir besluttet.

– Det er ikke overraskende at det norskledede feltsykehuset i Kabul er ønsket. Feltsykehuset består av personell med høy kompetanse som har løst et viktig oppdrag under utfordrende forhold, sier forsvarssjef general Eirik Kristoffersen.

20210614tk_I7474.jpg
Statsminister Erna Solberg sammen med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg under NATO-toppmøtet mandag. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Forutsetningen for at Norge skal lede driften av feltsykehuset, er at sikkerheten blir ivaretatt for dem som jobber der. Det må også foreligge en invitasjon fra afghanske myndigheter, slik at det folkerettslige grunnlaget er på plass.

En annen viktig forutsetning er at også andre land viderefører dagens bemanning ved sykehuset, eller at andre bidrar for å dekke funksjonene på sykehuset. Norge har signalisert at en kan bidra til å opprettholde driften ut året, men ikke utover første kvartal 2022.

Opptrening av sikkerhetsstyrker

Norske spesialstyrker har siden 2007 trent opp og bygget kompetanse hos afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul. Statsminister Solberg sier Norge tar sikte på å kunne fortsette opptreningen av afghanske sikkerhetsstyrker utenfor Afghanistan.

– Den afghanske avdelingen i Kabul er viktig for sikkerheten også i fremtiden. Derfor er en løsning der Forsvaret fortsatt kan drive opptrening et godt bidrag til sikkerhet i Afghanistan også etter Resolute Support Mission, sier forsvarssjef Kristoffersen.

Norge må imidlertid få noen viktige avklaringer fra NATO om hva som vil være konseptet for denne opptreningen, før regjeringen tar en endelig beslutning. I tillegg må en rekke juridiske og praktiske avklaringer gjøres. En eventuell opptrening vil i så fall skje utenfor Afghanistan, og den vil bli gjort sammen med andre allierte.

Pressekontakt i Forsvaret