Et av F-35A flyene på QRA beredskap for NATO på Evenes flystasjon.

F-35 på skarp beredskap ut fra Evenes flystasjon

I tungt snøfall 6. januar kl. 11.45 gikk F-35 på skarp beredskap fra Evenes. Med det har F-16 gått av vakt, etter 42 års tjeneste for Norge og NATO.

Dette er en historisk hendelse for Forsvaret og Luftforsvaret, som nå har to F-35 på fast 15-minutters beredskap for Norge og NATO. Begivenheten ble markert på Evenes flystasjon torsdag formiddag. Kraftig snøfall med liten sikt gjorde at det planlagte arrangmentet ble kortet litt inn, men F-35 startet like fullt på jobben.

– F-35 har nå overtatt stafettpinnen med døgnkontinuerlig vakt. Dette er en stor dag, og jeg er svært godt fornøyd. Det har vært en vellykket innføring av det nye kampflyet så langt, takket være mange dedikerte og dyktige mennesker i Luftforsvaret og våre samarbeidspartnere, sier generalmajor Rolf Folland, sjef Luftforsvaret.

20220106tk_I2431.jpg
Sjef Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland, foran et av F-35A flyene på Evenes flystasjon. Foto: Torbjørn Kjosvold

Oppdraget fra Evenes

F-35 har nå tatt over det såkalte Quick Reaction Alert (QRA)-oppdraget fra F-16. Mens F-16 løste dette oppdraget fra Bodø, skal F-35 nå løse dette fra Evenes.

Norge løster QRA på vegne av NATO. Opppdraget innebærer at Norge døgnkontinuerlig har to F-35 i beredskap. Dersom et ukjent luftfartøy nærmer seg norsk og NATOs luftrom, rykker F-35-ene ut fra Evenes og er i luften innen 15 minutter. Deretter loser Luftforsvarets kontroll- og varslingssenter kampflyene mot de ukjente flyene. De norske kampflyene skal observere flyene og identifisere hva slags fly det er, og hvor de kommer fra.

Stor utvikling

Det har skjedd mye siden vi startet innfasingen av F-35. I 2015 etablerte norsk personell seg på Luke Air Force Base i Arizona i USA, sammen med de første norske F-35-flyene. Der startet de utdanningen av teknisk personell og flygere på det nye kampflysystemet.

I november 2017 landet første norske F-35 i Norge og på Ørland flystasjon. F-35-organisasjonen startet umiddelbart med operasjonell testing og evaluering, nettopp for å bli klare for å kunne stå på QRA ut fra Evenes i 2022. Siden de første flyene kom, har det som planlagt kommet seks nye F-35 fly til Ørland flystasjon hvert eneste år.

F-35-systemet og organisasjonen har også deployert F-35 og personell til Rygge flystasjon i 2019, og vært på to utenlandsoppdrag, Iceland Air policing, i 2020 og 2021.

Nok en milepæl ble nådd høsten 2021, da åtte F-35 trente ut fra Evenes flystasjon på QRA-oppdraget. Siden har det blitt flere besøk med F-35 på Evenes flystasjon høsten 2021.

Utviklingen fortsetter frem mot neste begivenhet i 2025, når F-35 oppnår full operativ kapabilitet. Fremover skal vi videreutvikle F-35s evne til å samvirke med allierte og egne styrker. Vi skal også dreie fokuset til organisasjonen, slik at vi tar ut potensialet til systemet i størst mulig grad. 

20220106tk_I2356.jpg
Flere F-35 står nå på beredskap ved Evenes flystasjon. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Utviklingen av Evenes

Evenes blir Luftforsvarets viktigste base i nord, som fremskutt base for F-35 og hovedbase for P-8 maritime overvåkingsfly. For Luftforsvaret er F-35 og P-8 to svært viktige kapasiteter som nå samles på Evenes og bidrar sterkt i forsvaret av Norge. 

På Evenes har Luftforsvaret også en luftvernbataljon og en baseforsvarsskvadron som sammen skal beskytte flystasjonen.

I tillegg er det etablert en rekke støttefunksjoner på Evenes. I løpet av 2025 vil om lag 500 ansatte og 300 vernepliktige jobbe på basen.