Fra bygg og konstrukssjonsarbeidet ved utbyggingen på Evenes flystasjon

Luftforsvarets viktigste base i nord

Vinteren 2022 lander det første av de totalt fem P-8 Poseidon på Evenes flystasjon for å gjennomgå en testfase OT&E (Operation Test and Evaluation). Fra sommeren 2023 overtar flyet oppgavene med å overvåke havområdene våre og hevde norsk suverenitet til havs, når dagens P-3 Orion pensjoneres.

Fra 6. januar 2022 er flystasjonen base for F-35 som en del av NATOs QRA-beredskap (Quick Reaction Alert). Evenes er også fremskutt base i nord for kampflyene på Ørland hovedflystasjon. 

I tillegg til P-8 Poseidon og F-35 får 133 luftving på Evenes en egen luftvernbataljon og en baseforsvarsskvadron for å beskytte de flyoperative avdelingene.

Luftvernet settes opp med våpensystemet NASAMS III, mens baseforsvarsskvadronen får avdelinger innen aktivt og passivt forsvar, en stor hundeavdeling, sanitet, eksplosivryddere og en maskin- og konstruksjonstropp.

I tillegg vil det etalberes en rekke støttefunksjoner.

Innen 2025 vil Evenes flystasjon bestå av 500 ansatte og 300 soldater i førstegangstjeneste. 

 • I 2012 vedtok Stortinget at det skulle etableres en fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge på Evenes flystasjon.
 • I 2016 vedtok Stortinget å flytte 333 Skvadron (bestående av de maritime patruljeflyene som i dag er på Andøya) til Evenes.
 • Anbefalingen i Langtidsplanen for Forsvaret ble en samling av begge disse ressursene på Evenes, beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar.

Et stort teknologisk sprang

Vinteren 2022 kommer det første av de totalt fem nye maritime patruljeflyene til Evenes.

Pil til høyre
image

Fra sovende base til operativt stridsanlegg

Blir Forsvarets øyne og ører i nord.

Pil til høyre
Sjef Luftving 132 Oberst Eirik Guldvog på Evenes flystasjon

Investerer 5,08 milliarder kroner

Ved etableringen av nye Evenes flystasjon har gjenbruk av eksisterende bygningsmasse ligget til grunn for gjenoppbyggingen.

Dette bygges nå på Evenes flystasjon:

 • Base for P-8 Poseidon. Nye hangarer, verksted, lager og administrative bygges i sørenden av dagens flyplass.
 • Til fremskutt kampflybase gjenbrukes hele det gamle kampflyområdet med sheltere, vedlikeholdshangarder o.l.
 • To nye befalsforlegninger med til sammen 94 kvartér.
 • En av mannskapsforlegningene renoveres, i tillegg bygges det en ny.
 • Nytt bygg til hundetjenesten.
 • Nytt forsyningsbygg.
 • Luftvernbataljonen skal inn i eksisterende bygg som renoveres.
 • Det gamle messebygget rehabiliteres til nytt kjøkkenbygg.
 • All infrastruktur i bakken (fiber, strøm, vann m.m.) er skiftet ut.

F-35 på plass på Evenes

F-35 tok 6. januar 2022 over QRA-beredskapen fra F-16. Oppdraget utføres fra Evenes.

Pil til høyre
Et av F-35A flyene på QRA beredskap for NATO på Evenes flystasjon.

Stolte av å bygge for Forsvaret på Evenes

Utbyggingen av Evenes flystasjon gir ringvirkninger langt utenfor flyplassgjerdene. Hos den lokale entreprenøren Harstad Maskin har både antallet ansatte og omsetningen økt.

Pil til høyre
Daglig leder, Elisabeth Vollstad Moe og Prosjektleder, Nils Kristian Johansen ved Harstad Maskin på Evenes flystasjon

– Her er vi med på noe historisk

Sersjant Celine Schou (22) er fra Oslo, lærling Lene Engen (20) er fra Tromsø. Karrieremulighetene har de funnet på Evenes flystasjon.

Pil til høyre
Sersjant, Celine Schou og 2. årslærling, Lene Engen utenfor en av de nye kasernene på Evenes flystasjon

Brøt opp og flyttet nordover

Da Rune Arntzen fikk tilbud om jobb på Evenes flystasjon, var ikke familien i tvil om hva de skulle gjøre. Nå har det blitt hus i Narvik, og familien på tre har blitt til fire.

Pil til høyre
Oberstløytnant Rune Arntzen med kona Line Arntzen og barna Marcus og Caroline Arntzen hjemme i Narvik

Ønsker Forsvaret velkommen tilbake til Evenes

Ordfører Terje Bartholsen i Evenes kommune tror på befolkningsvekst og flere arbeidsplasser med Forsvaret tilbake for fullt i kommunen.

Pil til høyre
Ordfører Terje Bartholsen i Evenes kommune, her på stranden i Liland
Pil til høyre
Evenes flystasjon som tjenestested