Forsvarssjef General Eirik Kristoffersen sammen med soldater fra Porsangmoen

Forsvarssjefen vil holde tempoet oppe i Finnmark

Oppbyggingen av Finnmark landforsvar ligger foran skjema. Nå jobber forsvarssjefen for å sikre avdelingen nok infrastruktur, slik at avdelingen kan komme raskest mulig opp og stå.

Det er høy aktivitet i Porsangmoen, litt sør for Lakselv. Leiren blir hjertet i Finnmark landforsvar som består av Finnmark heimevernsdistrikt (HV-17), Porsanger bataljon og en forsterket Garnisonen i Sør-Varanger.

Finnmark landforsvar ble etablert 1. januar 2019, og skal være fullt oppsatt innen 2025. Tirsdag og onsdag denne uken besøkte forsvarssjef general Eirik Kristoffersen leiren for å få en status. Han sier Finnmark landforsvar har høy prioritet.

– Finnmark og Nord-Norge er geostrategisk viktig for Norge, og det ligger veldig mye beredskap i tilstedeværelse. Dette gjelder spesielt for landstyrkene, som det tar tid å flytte. Derfor må vi ha landstyrker på plass til enhver tid, slik at de kan hevde suverenitet og være klare om det skulle trengs, sier Kristoffersen.

Store investeringer

Med på besøket var blant andre sjef Hæren og direktør for Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen. Besøket til Porsangmoen kom i stand etter et møte mellom Thoresen og Kristoffersen i sommer.

De neste årene skal det investeres 1,3 milliarder kroner i infrastruktur i Porsangmoen.

– Dette er så store summer at direktøren i Forsvarsbygg og jeg ønsker å følge tett på. Det er viktig å sikre at vi bruker pengene mest mulig riktig, sier Kristoffersen.

Nok infrastruktur, raskt nok

Oppbyggingen av Finnmark landforsvar ligger foran skjema, men utfordringen fremover blir å skaffe nødvendig infrastruktur som nok boliger, kontorer, lagerfasiliteter og materiell.

– Det står ikke på folk. Vi har nok folk til å fylle opp raskere, men vi kan ikke ansette folk når vi ikke har et sted å bosette dem eller kontor å tilby dem. Det gjelder å få bygget dette opp så fort som mulig, men senest innen 2025, sier generalen.

Finnmark landforsvar innebærer blant annet at GSV ved Kirkenes styrkes med et nytt jegerkompani. Dette kompaniet holder nå til på Porsangmoen, rundt fem timers kjøretur unna, i påvente av at en ny kaserne står ferdig på GSV sommeren 2021. Arbeidet med å bygge opp Porsanger bataljon er rundt en tredel på vei, men også her trengs infrastruktur for å kunne fortsette arbeidet i samme fart.

– Jeg kommer til å gjøre det jeg kan for å bygge opp så raskt som mulig. Og der det er det mulig å forsere tidsplanen, så gjør jeg det, sier forsvarssjefen.

Jeg kommer til å gjøre det jeg kan for å bygge opp så raskt som mulig. Og der det er det mulig å forsere tidsplanen, så gjør jeg det.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Roser personellet

Kristoffersen startet i jobben som forsvarssjef i august, men har hatt begrenset reisevirksomhet på grunn av koronasituasjonen.

– Men dette besøket er så viktig at det fikk prioritet. Jeg er imponert over den samlede innsatsviljen og motivasjonen som er her. Det er en nybygger-ånd, som jeg også så på Evenes da jeg besøkte etableringen der, og  som jeg tidligere har sett på Ørland, sier Kristoffersen.

Generalen opplever stor forsvarsvilje og stor vilje til å finne løsninger blant personellet i Finnmark landforsvar.

– Selv om ikke alt er på plass, har de funnet veldig gode løsninger som gjør at de ligger foran skjema i oppbyggingen.

Finnmark landforsvar

• Finnmark landforsvar, forkortet FLF, er den samlede kommandoen for de norske militære landstyrkene i Finnmark.

• FLF består av avdelinger fra Hæren og Heimevernet: Garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark heimevernsdistrikt (HV-17) og nyetablerte Porsanger bataljon.

• Avdelingen har felles ledelse og stab med hovedkvarter på Porsangmoen leir, halvannen mil sør for Lakselv. Oberst Tomas Beck er sjef.

• Finnmark landforsvar formelt etablert 1. januar 2019, og oppbyggingen skal etter planen være fullført innen 2025.

• Blant annet styrkes HV-17 med nytilført personell som går førstegangstjenesten på Porsangmoen. Garnisonen i Sør-Varanger styrkes med et nytt jegerkompani, og Porsanger bataljon er etablert og under oppbygging.