Marinejegernes intense trening

I høy fart kommer båten med marinejegerne opp på siden av kystvaktfartøyet KV «Senja». Nå venter en av spesialstyrkenes mest krevende operasjoner.

Operatører fra Marinejegerkommandoen (MJK) trener sammen med kystvakten, her fra en øvelse med KV Senja

For å kunne forsvare landet vårt, må Forsvarets spesialstyrker kunne takle de fleste tenkelige situasjoner – også til sjøs.

Operatører fra Marinejegerkommandoen (MJK) trener sammen med kystvakten, her fra en øvelse med KV Senja

Jevnlig trener spesialstyrkene med Kystvakten. Blant annet på å borde fartøy i fart.

Operatører fra Marinejegerkommandoen (MJK) trener sammen med kystvakten, her fra en øvelse med KV Senja

Det er langt farligere enn det ser ut som. Bli med marinejegerne på bordingstrening sammen med Kystvakten.

KV «Senja» seiler innover Ofotfjorden. I kjølvannet nærmer en rhib seg i høy fart, og glir snart opp langs skipssiden. Båten opereres av spesialbåtoperatører. Om bord er også en gruppe marinejegere, noen av landets aller best trente soldater.

Nå skal de ta seg om bord, på jakt etter væpnede terrorister. Men bordingen er krevende, særlig i dårlig vær. Store bølger og høy fart gjør operasjonen risikofylt.

– Å dra seg opp skipssiden er faktisk noe av det farligste vi gjør. En har på seg mye tungt utstyr, og kan fort veie 130 kilo totalt, sier «Henrik», nestkommanderende for en av Marinejegerkommandoens operative skvadroner.

Operatører fra Marinejegerkommandoen (MJK) trener sammen med kystvakten, her fra en øvelse med KV Senja

Å borde og klarere et skip der du vet det er terrorister, det er krevende.

«Henrik», Marinejegerkommandoen

Norskekysten er lang. Og den er full av naturressurser, skip og plattformer.

Forsvaret har flere avdelinger som kan borde skip, det samme kan politiets beredskapstropp. Men ved væpnet motstand om bord, kan politiet be om støtte fra Forsvarets spesialstyrker. Derfor må marinejegerne jevnlig trene på bording.

– Slik er Forsvarets spesialstyrker med på å trygge norske maritime interesser, sier «Henrik».

Operatører fra Marinejegerkommandoen (MJK) trener sammen med kystvakten, her fra en øvelse med KV Senja

Kystvakten er en viktig del av Forsvaret. Derfor er det viktig at vi kan støtte Forsvarets spesialstyrker, slik at de er best rustet til å løse oppdragene sine.

Sjef Kystvakten Oliver Berdal

Treningen er viktig også for Kystvakten. Avdelingen har fartøy langs hele norskekysten, og ved en virkelig hendelse ville derfor Kystvakten trolig ha vært i nærheten. Operasjonen kunne også ha blitt styrt fra et nærliggende kystvaktfartøy.  

– Kystvakten er helt essensiell for oss, for de er ofte i førstelinjen. Derfor trener vi jevnlig med dem, sier «Henrik» og legger til:

– Det er viktig at Kystvakten kjenner Forsvarets spesialstyrker, og motsatt. Felles trening som dette gjør ulike avdelinger i Forsvaret i stand til å jobbe fellesoperativt.

Operatører fra Marinejegerkommandoen (MJK) trener sammen med kystvakten, her fra en øvelse med KV Senja, her får mannskap fra KV Senja litt info før øvelsen starter

De menige om bord på KV «Senja» skal spille gisler under treningen. De gjemmer seg rundt forbi på fartøyet slik en ville ha gjort i en virkelig hendelse.

Operatører fra Marinejegerkommandoen (MJK) trener sammen med kystvakten, her fra en øvelse med KV Senja

Marinejegerne må deretter stoppe terroristene, og sørge for å finne og redde gislene. Det er en mildt sagt en vanskelig oppgave.

Operatører fra Marinejegerkommandoen (MJK) trener sammen med kystvakten, her fra en øvelse med KV Senja. Line Sletvold og Nora Ødegård var to av mannsakapet som deltok på øvelsen

To av «gislene» er Line Sletvold (19) og Nora Ødegård (20). For de to menige har det blitt nok en uvanlig og spennende dag på tjeneste i Kystvakten.

– Det er gøy å trene med spesialstyrkene. Det er interessant å se hvordan andre avdelinger jobber, så dette er lærerikt for oss også, sier Sletvold og Ødegård.

De trives godt i tjeneste på Kystvakten.

– Ja, absolutt. Det er gøy å ha en tjeneste der man føler man gjør noe viktig for Norge, sier de.

– Det er interessant å se hvordan andre avdelinger jobber, så dette er lærerikt for oss også.

Line (19) og Nora (20), menige på KV «Senja»

Om bord på KV «Senja» denne dagen er også kystvaktsjef, flaggkommandør Oliver Berdal. Han er ikke i tvil om at samtreningen gjør det maritime Norge tryggere.

– Kystvakten er en viktig del av Forsvaret. Derfor er det viktig at at vi kan støtte Forsvarets spesialstyrker slik at de er best rustet til å løse oppdragene sine, sier Berdal.