Kystvakten

Kystvakten – «Alltid til stede – klare med det vi har»

Menig ombord KV Andenes på Svalbard

Kystvakten er underlagt Sjøforsvaret og er dermed også en del av det militære forsvaret av Norge, selv om avdelingen i hovedsak står for å løse Forsvarets maritime fredsoperative oppdrag.

Kystvakten er alltid tilstede – klare med det de har – hver dag, hele året. Deres oppgaver er suverenitetshevdelse, fiskeri- og fangstoppsyn, ressurskontroll, tolloppsyn og miljøvern. Kystvakten utgjør også en viktig søk- og redningsberedskap (SAR) for sjøfarende innenfor norsk økonomisk sone. Kystvakten har begrenset politi-, inspeksjons- og kontrollmyndighet og rett til å iverksette tvangstiltak på vegne av flere statlige aktører og sivile myndigheter.

Fra 1. januar 2020 fikk Kystvakten ansvaret for den statlige slepebåtberedskapen langs kysten, og fikk derfor tilført to nye fartøyer, KV «Jarl» og KV «Bison».

Kystvakten disponerer en variert flåte fartøy, fly og helikoptre. Ti av Kystvaktas totalt 15 fartøy opererer under Ytre Kystvakt og er havgående. Fire av disse er helikopterbærende.

De øvrige fem hører til under Indre Kystvakt.

I tillegg disponerer Kystvakten ett NH90 helikopter og sivile fly. Forsvarets overvåkningsfly, P3C Orion, bidrar også med jevne mellomrom med flygninger for Kystvakten.

 1. Fregatten KNM «Thor Heyerdahl» og kystvaktskipet KV «Nordkapp» møter seiler forbi hverandre på øya Senja, under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020.

  Kystvaktstaben er Kystvaktens ledelse, og deres viktigste oppgave er å støtte sjef Kystvakten med et godt situasjonsbilde og beslutningsgrunnlag. Kystvaktstaben er hovedsakelig lokalisert ved Sjøforsvarets kystvaktstasjon på Sortland i Vesterålen.

  Kystvaktstaben er organisert i fem avdelinger: administrasjonsavdelingen, operasjonsavdelingen, teknisk avdeling, fagavdelingen og Kystvaktens kompetansesenter (lokalisert ved Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern).

  Kystvaktstaben ledes av stabssjef i Kystvakten som rapporterer direkte til Sjef Kystvakten. Sjef Kystvakten har både administrativ og taktisk kommando over alle Kystvaktens fartøyer, så lenge de opererer under «Lov om Kystvakten» av 1997.

 2. Inspektører fra KV Svalbard inspiserer trålen under en inspeksjon. / Inspectors from CGV Svalbard inspect the trawl during an inspection.

  Indre Kystvakt består av Kystvaktens fem fartøy i Nornen-klassen.

  Fartøyene tilhørende Indre Kystvakt opererer hovedsakelig innenfor norsk territorialfarvann, området fra kysten og ut til 12 nautiske mil. Her utfører de ulike tilsyns-, kontroll- og aksjonsfunksjoner i de indre kystfarvann på vegne av en rekke myndigheter og etater som Politiet, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Tolletaten med flere.

 3. Photoex med KV Svalbard i Vestisen ved Grønland, under seltelling i 2018.

  Ytre Kystvakt består av kystvaktfartøyene i Barentshav-klassen og Nordkapp-klassen, i tillegg til fartøyene KV «Svalbard», KV «Harstad», KV «Jarl» og KV «Bison». Totalt ti fartøy.

  Ytre Kystvakt opererer i hele Kystvaktens ansvarsområde, hovedsakelig i havområdene underlagt norsk jurisdiksjon.  Kystvakten er primær myndighetsutøver i havområdene innenfor norsk økonomisk sone, i fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard, samt internasjonale farvann under «den nordøstatlantiske fiskerikommisjon» (NEAFC-organisasjonen).

  De tre fartøyene i Barentshavklassen sammen med KV «Harstad», KV «Jarl» og KV «Bison» inngår i den nasjonale slepebåtberedskapen som Kystvakten overtok ansvaret for ved årsskiftet 2020.

  Fartøyene i Nordkapp-klassen og KV «Svalbard» er helikopterbærende og kan embarkere Kystvaktutgaven av NH90-helikopteret.

  Fartøyene i Nordkapp-klassen er planlagt erstattet av tre nye fartøy i Jan Mayen-klassen innen 2025.

 4. En utkikk ombord på fregatten KNM Fridtjof Nansen, fartøyer seiler ut fra Souda bay på Kreta

  Kystvakten utfører sine oppgaver i fredstid i henhold til «Lov om Kystvakten» som trådte i kraft i 1999. Kystvakten har også deltatt i forskningsekspedisjoner til Arktis og Antarktis, og leverer forsyninger til utestasjoner. Kystvakten skal i fredstid også øves i sine oppgaver i krig. Kystvaktfartøyet KV «Andenes» deltok i 1990-1991 i Operation Desert Shield i den første Golfkrigen.

  KV «Andenes» deltok også i Operasjon Recsyr i 2014 for å føre kjemiske stridsmidler ut av Syria.

  Personell fra Kystvakten deltok også under operasjon Triton i Middelhavet.

Vil du jobbe i Kystvakten?

Finn stillingsutlysninger her

Pil til høyre
Vernepliktige på KV Harstad.

Sjøforsvarets utstyr og materiell

Pil til høyre
JVE_025_16.01