Operatører fra Marinejegerkommandoen under dykketrening på Haakonsvern orlogsstasjon utenfor Bergen / Operators from Norwegian Naval Special Oeration Commando are diving at Haakonsvern marine base outside Bergen

Forsvarets spesialstyrker

Forsvarets spesialstyrker (FS) består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre svært krevende operasjoner i alle slags omgivelser.

Oppgaver

Spesialstyrkene står på nasjonal og internasjonal beredskap og løser oppdrag med særlig høy politisk eller fysisk risiko, som operasjoner langt inne på fiendtlig territorium.

FS utfører operasjoner i fred, i krise og i væpnet konflikt for å oppnå nasjonalstrategiske, militærstrategiske eller operasjonelle målsettinger. I de senere år har spennvidden, og kravet til presisjon under oppdrag økt. Forsvarets spesialstyrker er derfor i kontinuerlig utvikling slik at avdelingene alltid er tilpasset innsats i det til enhver tid aktuelle trusselbilde.

Førstegangstjeneste
Har du ingen militær bakgrunn, men er interessert i en karriere innen spesialstyrkene? Da er førstegangstjenestene som fallskjermjeger, spesialbåtoperatør eller Jegertroppen ditt beste utgangspunkt.
Jobb
Er du snart ferdig eller har gjennomført førstegangstjenesten? Da har du mulighet til å søke spesialjeger, marinejeger eller spesialbåtoperatør. Søknadsfrissten er 15. april hvert år.