20220612tk_I1123X

Fortsetter evakueringen av pasienter fra Ukraina

Regjeringen har besluttet å forlenge avtalen om medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina.

Norge har siden august 2022 tilbudt faste ukentlige flyvninger til europeiske land for å evakuere ukrainske pasienter. Det har blitt beskrevet av EU-kommisjonen som en bærebjelke i arbeidet.

Til nå har Norge bidratt til å transportere over 1500 pasienter og pårørende. Evakueringen skjer gjennom EUs ordning for sivil beredskap. Regjeringen har nå besluttet å forlenge tilbudet om transport av pasienter til ut februar 2024, etter anmodning fra EU. Ved behov vil det være mulighet for ytterligere forlengelse.

– Den ulovlige russiske angrepskrigen mot Ukraina pågår for fullt. Mange ukrainere har behov for livsviktig medisinsk behandling. Jeg er glad for at Norge nå kan forlenge avtalene med SAS og EU for å fly ukrainske pasienter som trenger helsehjelp til Norge og andre europeiske land, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Totalforsvaret samarbeider

Den medisinske evakueringen fra Ukraina er et samarbeid mellom flere departementer, de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet, i tillegg til Forsvaret, SAS og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

En langsiktig avtale mellom Forsvaret og SAS har gjort det mulig å bygge om et vanlig Boeing 737-700 rutefly til en avansert flyvende ambulanse. SAS drifter og flyr maskinen, mens Forsvarets sanitet sørger for det medisinske og operasjonelle. Her jobber næringsliv, sivile og militære myndigheter sammen om en viktig innsats.

– Vi er svært glad for at SAS har sagt ja til å forlenge avtalen, selv om de utfaser sin flåte av Boeing 737-700, sier sjef for Forsvarets sanitet, Petter Iversen.

Spesiell plass i hjertene våre

SAS selv sier de er glade og beæret over å få fortsette å bidra i evakueringen

– Oppdraget har en spesiell plass i hjertene våre. Det bidrar til å endre folks liv, og det viser så tydelig verdien av luftfart. Dette er virkelig reiser som teller. Vi ser frem til å fortsette dette arbeidet, sier administrerende direktør i SAS, Anko van der Werff.

FSAN-sjef Petter Iversen peker på at 737-700 er et av svært få europeiske fly som på kortere og litt lengre sikt kan evakuere mange pasienter av gangen og samtidig tilby avansert behandling.

– Det gjør at vi kan fortsette å hjelpe ukrainske pasienter og bidra til å avlaste det ukrainske helsevesenet, sier Iversen og legger til at Forsvaret bidrar med helsepersonellet som er ansatt og på beredskap i Forsvarets sanitet.

Hardt presset helsevesen

Ukraina har et godt utbygd helsevesen, men det er naturligvis ekstremt hardt presset på grunn av den russiske angrepskrigen. Nesten ett av ti sykehus i landet er skadet som følge av krigen, og over 14 millioner ukrainere trenger helsehjelp. Derfor er den norske støtten livsviktig.

– Mange land har kapasitet for sykehusbehandling, men ikke egnede transportmuligheter. Vårt bidrag betyr at kapasiteten som finnes på sykehus i Europa brukes, samtidig avlastes helsetjenesten i Ukraina, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Pasientene fra Ukraina blir først transportert ut av Ukraina til det medisinske knutepunktet i Polen. Derfra transporteres de videre til sykehus rundt i Europa for behandling. Pasientene er i alle aldersgrupper. Kreft og skader utgjør de største diagnosegruppene, men det er også pasienter med infeksjoner og andre tilstander.

– Norge er blant de landene som har transportert flest pasienter til behandling på sykehus i Europa. Norge er også et av de landene som har tatt imot flest medevac-pasienter, sier helse- og omsorgsministeren.

Fakta

  • Verdens helseorganisasjon anslår at 14,6 millioner ukrainere har behov for helsehjelp. Minst 1 av 3 mangler tilgang til medisinske tjenester.
  • Hittil er det registrert over 1000 angrep mot helsesektoren i Ukraina.
  • Nesten ett av ti sykehus har blitt direkte skadet etter de russiske angrepene, med de største ødeleggelsene i de østlige delene av Ukraina.
  • Norge er et av landene som har tatt imot flest pasienter fra Ukraina. 259 pasienter har fått behandling ved norske sykehus hittil.