Resultater fra undersøkelsen

Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering

Den nyeste undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret viser en forbedring sammenlignet med sist. Forsvarssjefen er likevel tydelig på at dette ikke er bra nok.

Mandag 22. februar fikk forsvarssjef Eirik Kristoffersen overlevert rapporten utarbeidet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) basert på en spørreundersøkelse blant ansatte og menige. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020 av Forsvaret selv, og er en oppfølging av tilsvarende undersøkelse i 2018.

Skuffet

I pressekonferansen der hovedtallene fra undersøkelsen ble lagt frem, var generalen tydelig på at han ikke er fornøyd med det han fikk fremlagt.

– Jeg er skuffet over omfanget av mobbing og seksuell trakassering, selv om resultatene viser en liten nedgang siden undersøkelsen i 2018. Vi har alle en jobb å gjøre for å komme mobbing og seksuell trakassering til livs, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

20210222tk_R6576.jpg
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Forsvarssjefen minner om Forsvarets tre verdier: respekt, ansvar og mot.

­– Jeg forventer at alle har respekt for de menneskene vi er. Alle må vise ansvar for hverandre. Vi har et ansvar ikke bare for oss selv, men alle rundt oss, og vi må utvise mot til å si ifra når noen ikke oppfører seg som de skal, understreker general Kristoffersen.

Han utdyper:

– Mobbing og seksuell trakassering er en indre fiende som skal tape i møtet med oss i Forsvaret. Ingen av våre ansatte, våre kadetter eller våre soldater skal måtte oppleve mobbing og seksuell trakassering. Jeg er spesielt opptatt av resultatene blant våre yngste. Det er dere som er Forsvarets fremtid. Samtidig er det blant våre yngste resultatene er verst.

Høyest blant unge kvinner

Undersøkelsen viser at mobbing og seksuell trakassering forekommer i alle aldre blant begge kjønn. Tallene er spesielt høye for unge kvinner. Et stort flertall av disse opplever seksuell trakassering i tjenesten, eller på arbeidsplassen.

Til sammen 22 prosent av Forsvarets ansatte oppgir å ha opplevd en eller annen form for seksuell trakassering i løpet av det siste året. Kjønnsforskjellen på kvinner og menn er stor, og særlig unge kvinnelige elever og studenter er den personellgruppen der tallet er desidert høyest.

73 prosent av de kvinnelige studentene eller elevene i Forsvaret oppgir å ha blitt utsatt for enten kjønnstrakassering, seksuell oppmerksomhet, seksuelle huskeregler, seksuelt press eller seksuelt overgrep.

Når det gjelder resultatene rundt spørsmål om mobbing, er fordelingen lik resultatene på seksuell trakassering når det gjelder kjønn og aldersgrupper.

Totalt 11 prosent oppgir å ha opplevd en eller annen form for mobbing de siste seks månedene. Mest opplever unge kvinner under 30 år, der det er menige og lærlinger som opplever mest, og offiserer og sivilt ansatte minst.  

Nulltoleranse

MOST-undersøkelsen i Forsvaret ble gjennomført for første gang i 2018. Undersøkelsen i 2020 er en oppfølging av denne. Totalt er forekomsten av både mobbing og seksuell trakassering noe lavere i 2020 enn i 2018. Nedgangen er størst blant menn i den yngste aldersgruppen.

– Vi har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Det målet står. Det er sammen vi er sterke og det er sammen vi skal bekjempe mobbing og seksuell trakassering. Vi skal iverksette tiltak. Mye handler om lederskap og at vi alle sier fra.  Våre soldattillitsvalgte har psykisk helse som tema for årets soldataksjon – det er en anledning til også å adressere mobbing og seksuell trakassering, avslutter forsvarssjefen.

Opplever du, eller observerer mobbing, trakassering eller andre kritikkverdige forhold er det viktig at du sier fra til nærmeste leder eller varsler. Varslingstelefonen kan ringes anonymt på 800 89 666, og den er gratis. Er du i tvil om forholdet du kjenner til er innenfor regelverk eller etiske retningslinjer, kan du ringe varslingstelefonen for rådgivning.