LADW.260122-4186

Styrker mottaket av allierte med ny bataljon

Mottak- og transportbataljonen vil bidra til at allierte styrker som kommer til Norge kan bli raskere operative. Første test blir allerede under vinterens storøvelse Cold Response.

Hovedoppgaven til den nye bataljonen er å sørge for at de utenlandske avdelingene som kommer til Norge med båt, fly eller tog, får hjelp til å laste av kjøretøy og annet materiell, og flytte dette til det området de skal etablere leir for trening i Norge.

Avdelingen har også en viktig oppgave med å styre og koordinere transport (transportkontroll). Deler av avdelingen skal også løse oppgaver innen transportkontroll ved operasjoner utenfor Norge.

Det er Stortinget som har besluttet at Norge skal øke evnen til å motta og støtte allierte avdelinger når de kommer til Norge. Derfor etableres nå Mottak- og transportbataljonen. Bataljonen får prøve seg på sine oppgaver allerede under det pågående mottaket av utenlandske avdelinger som øver i Norge vinteren 2022.

Bataljonen er under utvikling og har foreløpig ikke så mange faste ansatte. På grunnlag av erfaringer etter årets vinterøvelse skal det bestemmes hvordan organiseringen skal være.

Bataljonen skal ha en fast bemanning i fredstid, med mulighet til å øke antall personer ved krise og krig. Bataljonen skal utføre oppgavene sine sammen med sivile samarbeidspartnere som Forsvaret har avtale med. Antall ansatte skal økes gradvis og det kommer etter hvert til å bli lyst ut ledige stillinger.

Bataljonen holder til på Sessvollmoen på Romerike, og den inngår i Forsvarets logistikkorganisasjon. I tillegg til oppgaven med mottak av allierte har avdelingen oppgaver innen transportfag. Forsvarets transportskole er en av enhetene i Mottak- og transportbataljonen.