First Norwegian P8 Paint Rollout

Her er Norges første P-8A Poseidon

Torsdag 18. november fikk Norge overlevert sitt første av fem nye maritime patruljefly, Boeing P-8A Poseidon. Flyenes viktigste oppgave blir å overvåke Norges enorme havområder.

Leveransen skjedde på Boeings fabrikk i Seattle i USA om kvelden torsdag 18. november norsk tid. Det er Forsvarsmateriell som er ansvarlig for anskaffelse, overtakelse og overføring av flyene til Forsvaret.

Direktør for Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, var til stede i Seattle der hun mottok de seremonielle nøklene til det nye flyet, som har fått navnet «Vingtor».

– Norge har ansvar for enorme havområder i en strategisk viktig del av verden. Vi er derfor avhengige av å kunne følge med på, og forstå, hva som skjer i disse områdene, sier Sørfonden.

Kommer til vinteren

Etter planen ankommer det nye flyet Norge i februar 2022, og siden kommer ytterligere fire fly. P-8A-flåten skal overta etter dagens P-3 Orion og DA-20, som har overvåket norske maritime områder i flere tiår. P-8 skal ha base på Evenes.

Norge er et av åtte land som har valgt P-8A Poseidon som sitt nye maritime patruljefly. Flyet er basert på det sivile passasjerflyet Boeing 737 med oppgraderinger og tilpasninger for militær bruk.

– Vi mottar nå det første flyet, både på tid og med den kvaliteten som er lovet. Dette bidrar til at vi får en mest mulig sømløs overgang mellom dagens og fremtidens maritime patruljefly, sier Sørfonden.

Styrker Norges posisjon

P-8 er en toppmoderne plattform for informasjonsinnsamling til havs og gir Forsvaret enda bedre oversikt over de enorme havområdene våre. Flyene gjør det også lettere å oppdage ubåter.

– Takket være stor utholdenhet og avansert sensorkapasitet vil de bidra til å gi sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger, sier Forsvarsmateriell-sjefen.

Starter jobben i 2023

Flyet leveres på tid til tross for koronapandemien og utfordringer i de globale forsyningskjedene. Sørfonden berømmer Boeing og Norges samarbeidspartnere i den amerikanske marinen for å ha klart å opprettholde fremdriften under så krevende forutsetninger.

Nå starter prosessen med nasjonale tilpasninger, samtidig som Forsvarsmateriell vil intensivere arbeidet med støttesystemer og annet nødvendig utstyr på Evenes. Dermed skal P-8 kunne begynne å ta over oppgaver fra P-3 Orion i 2023.

Nye maritime patruljefly

  • Avtalen om leveranse av fem P-8A for å erstatte dagens P-3 Orion og DA-20 Jet Falcon ble inngått med amerikanske myndigheter i mars 2017.
  • Avtalen er en såkalt Foreign Military Sales-kontrakt, som innebærer at norske myndigheter, ved Forsvarsmateriell, bestiller flyene fra amerikanske myndigheter, som igjen anskaffer dem fra flyprodusenten Boeing.
  • Det første av de nye flyene er ventet til Norge rundt februar 2022, og prosjektet skal etter planen avsluttes i 2026. Prosjektets kostnadsramme er på cirka 11 milliarder 2021-kroner