Flaggborgen utenfor NATO hovedkvarteret utenfor Brussel / NATO HQ in Brüssels

Forsvaret og situasjonen i Ukraina

Situasjonen i Ukraina er svært alvorlig, og Forsvaret følger situasjonen nøye. All vår aktivitet fortsetter som normalt.

Når det gjelder våre egne nærområder, så følger Forsvaret godt med, slik vi alltid gjør. I nordområdene er det nå ingen aktivitet som gir grunn til økt bekymring, eller som avviker fra det vi anser som normalt.

Nasjonale operasjoner, deltakelse i internasjonale operasjoner, trening og øving går som normalt. Også forberedelsene til den store vinterøvelsen Cold Response fortsetter som planlagt.

Beredskap og økt årvåkenhet

– Forsvaret har et særlig ansvar for våre nærområder i nord. Vi opererer hver dag på en forutsigbar måte for å ha tilstedeværelse og opprettholde situasjonsforståelse. Det gjør vi også nå, sier forsvarssjef general Eirik Kristoffersen.

Forsvaret iverksatte enkelte beredskapstiltak i 2021. I hovedsak handler disse om økt årvåkenhet og gjennomgang av eksisterende planverk.

– Forsvaret har som alltid beredskap for at krisesituasjoner kan utvikle seg. Vi følger utviklingen nøye og tilpasser beredskapen dersom det blir behov for det, sier forsvarssjefen.

Forsterkning av Litauen-bidrag

Regjeringen besluttet tidligere i februar å forsterke den norske eFP-styrken med én mekanisert infanteriavdeling og nødvendige støttefunksjoner i tre måneder. Dette gjøres for å vise solidaritet og samhold med våre allierte.

– Dette styrkebidraget er allerede godt i gang med forberedelser. I løpet av kort tid vil det være på plass i Litauen og inngå i styrken vi allerede har på plass der nede. Dette er et godt eksempel på at vi er i stand til å bidra på kort varsel, sier Kristoffersen.

NATO Response Force

NATO har beredskap for at krisesituasjoner kan utvikle seg. Norge har styrker som står på beredskap for NATO Response Force (NRF). Som følge av situasjonen i Ukraina, har NATO senket beredskapstiden til enkelte elementer i denne styrken. Det gjelder også de norske bidragene fra Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Pressekontakter

For presse som har spørsmål om situasjonen i Ukraina, eller som ønsker kommentarer fra forsvarssjefen eller annen forsvarsledelse: