En soldat fra Hans Majestet Kongens Garde / A soldier from His Majesty King`s Guard

Slik blir karantene og isolasjon lettere

– Rundt neste sving kan det dukke opp viktige oppdrag, og da må du være klar til innsats. At du opprettholder god psykisk helse under karantene, er med på å bevare Forsvarets operative evne, sier overlege i psykiatri Tore Tveitstul.

Mange i Forsvaret tjenestegjør langt hjemmefra og ofrer mye tid borte fra familie og venner. Førstegangstjenesten er noe helt spesielt. For mange er dette det første møtet med en hverdag utenfor barndomshjemmet og alt som er kjent. Det innebærer usikkerhet, nye inntrykk, spenning og ikke minst nye utfordringer.

Når man i tillegg har en global pandemi som begrenser muligheten til å dra hjem på permisjon, og å møte sine nærmeste – kan det gjøre situasjonen ekstra vanskelig.

Forsvarets overlege i psykiatri om karantene og isolasjon

Stressreaksjoner

Tore Tveitstul er Forsvarets overlege i psykiatri og sjef for Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS), en del av Forsvarets sanitet (FSAN). Han forteller at karantene og isolasjon over tid ofte byr på stressreaksjoner for oss mennesker.

– Mennesker er flokkdyr. Å være en del av en gruppe og oppleve samhold, er for de fleste viktig for å ha det bra. Gjennom fellesskap får vi sosial støtte, beskyttelse, aksept og bekreftelse på at vi er gode nok.

– Isolasjon og karantene fører ofte med seg mindre sosial kontakt, mindre fysisk aktivitet og gir gjerne en mindre strukturert hverdag. Du har rett og slett færre daglige gjøremål. Noen opplever at de havner bakpå i det daglige, og da er det ikke uvanlig å oppleve stressreaksjoner, sier han.

Tveitstul forteller at det kan være normalt å oppleve rastløshet, irritasjon, sinne og søvnvansker. Andre kan oppleve å bli mer passive og å få mindre energi.

Psykiateren presiserer at det ikke nødvendigvis alltid er karantenen og isolasjonen i seg selv som gjør at mennesker får disse stressreaksjonene.

– Man skal huske på at vi er komplekst sammensatte individer, og det kan hende at det er summen av det hele som gjør at man får disse reaksjonene, sier han.

Tilpasningsdyktige

– Grunnregelen er at vi mennesker er svært tilpasningsdyktige, men når vi settes i karantene, frarøves vi noe av det som er aller mest sentralt for oss for å håndtere belastninger – nemlig den sosiale støtten rundt oss, forteller Tveitstul.

For at vi skal forstå hvorfor vi er så avhengig av å være i et fellesskap, trekker Tveitstul paralleller fra mennesker i dag til mennesker som levde i primitive samfunn for flere titusen år tilbake. Den gangen var mennesker helt avhengig av hverandre for å overleve.

– Hvis du den gang havnet utenfor gruppen, da døde du relativt kjapt blant ville dyr med skarpe tenner og klør. Det er under slike forhold menneskene har hatt det meste av sin utvikling, og evolusjonsmessig utvikling tar lang tid. Vi gjør med andre ord fortsatt mye for å opprettholde vår plass i en gruppe.

Erfaringer fra elevene på Lagførerskolen

Muligheter og tips

Hvis man ikke har det bra, bør man snakke med noen – om det er mor eller far, arbeidsgiver, lærer eller befalet ditt. Befalet ønsker å vite hvordan du har det og er opptatt av å hjelpe deg.

For alle Forsvarets ansatte finnes også et tilbud om samtale med militærpsykiater eller -psykolog fra FSAN. Vernepliktige bør først ta kontakt med lege på lokal sykestue. Militærlegen kan hjelpe til med videre kontakt med psykolog eller psykiater ved ønske og behov. Her er det også mulig med videokonsultasjoner.

Tveitstul vektlegger at det er lov til å reagere og å ha det vanskelig. Forsvarets psykologer og psykiatere er først og fremst opptatt av å hjelpe ansatte med psykiske vansker tilbake i form og i operativ tjeneste.

Han ber samtidig alle om å innstille seg på at koronasituasjonen og smittefaren kommer til å vare lenge. Det vil si at alle bør forberede seg på, på ett eller annet tidspunkt, å måtte gå i karantene eller isolasjon i et par uker. Det er den nye normalen.

– Du som har vært i karantene eller isolasjon, vil være en ressursperson, slik at andre kan forberede seg litt på det som venter. Det er naturlig å snakke sammen om hvordan det er å være i karantene, da det er en del av den nye hverdagen. 

Militær leder har ansvar for å legge til rette for en ivaretakende karantene og isolasjon. Den enkelte kan også gjøre mye selv for å opprettholde en god psykisk helse under karantenetiden.

8 tips fra Forsvarets sanitet

1. Etabler en god struktur: Ha daglige rutiner, faste tidspunkt for måltider, skille mellom helg og hverdag, benytt deg av velferdstilbud og sett deg mål for karantetiden.

2. Finn mening med karantenen: Husk at dette er et viktig bidrag som forebygger risiko for sårbare grupper. Du har en viktig operativ betydning for Forsvaret. Når du blir operativ etter karantenetiden, så er målet at du skal være i god fysisk og psykisk form til å gjøre en viktig jobb for Forsvaret. Prøv å tenk ut et prosjekt du kan jobbe med i perioden (for eksempel innøve en drill, lære noe nytt, lese seg opp på noe).

3. Forhold deg til fakta. Prøv å begrense eksponeringen til nyheter, vær kildekritisk (spesielt til sosiale medier) og bruk kilder som FHI, Helsenorge og større nyhetskanaler som NRK. Sjekk gjerne bare nyhetene 1–2 ganger om dagen og ha god «skjerm-hygiene», der du tar gode pauser fra skjermtid underveis. Skru gjerne av varslinger på telefonen.

4. Ikke snu døgnrytmen din og behold faste tider som du står opp og legger deg på gjennom uka. Unngå å sove på dagtid og pass på å få tilstrekkelig dagslys. Temperatur på rommet bør være mellom 16–20 grader. Å stå opp til samme tid hver dag gjennom uka er godt for søvnkvaliteten.

5. Spis variert og sunn mat (f.eks. frukt, grønnsaker, tran-tabletter, etc.) i karanteneperioden. Det er også lurt å unngå et for høyt koffeininntak i perioden og å sørge for god væskebalanse.

6. Hold deg i fysisk aktivitet. Hvis det er mulig, bør du ha daglige turer ut av forlegning, og det er lurt å utarbeide en ukentlig treningsplan med konkrete målsetninger. Det vil være nyttig å gjennomføre styrkeøvelser du kan gjøre uten vekter (bruk av egen kroppsvekt). Personer i isolasjon som ikke har mulighet til å få trent ute, bør ha tilgang på et alternativt treningsopplegg som ivaretar deres behov (for eksempel trene på rommet eller i trappen).

6. Ta kontakt med dine sosiale relasjoner gjennom bruk av sosiale medier som videosamtaler, telefonsamtaler og meldinger. Gjennom sosial kontakt kan følelsene du har normaliseres, og du kan dele måter å takle ting på og stress reduseres. Vær også oppmerksom på at du kan ha behov for noe «alenetid». Er du i karantene på rom med flere andre, kan det være lurt å snakke om dette. Aktiviteter som å høre på musikk og å se film med øreklokker på kan hjelpe deg å koble av.

7. Husk at når du er i en stressende situasjon, er det normalt å oppleve reaksjoner. Slike psykiske reaksjoner kan sees som normale måter å reagere på når man befinner seg i en unormal situasjon. Hjernen er laget for å beskytte oss, og derfor er det vanlig at hjernen vår fokuserer på potensielle trusler. Det kan være viktig å være bevisst på at vi derfor kan ha en tendens til å overdrive sannsynligheten for at noe farlig skjer, og samtidig undervurdere egen mestring. 

8. Det kan være nyttig å vite om noen stressmestringsteknikker som du kan bruke hvis du kjenner på økt grad av stress og bekymringer. Slike stressmestringsteknikker (for eksempel «evaluering av egen tenkning», «bekymringstid-teknikken», og «pusteøvelser») finner du i informasjonsbrosjyren til soldater i karantene/isolasjon. Husk også at humor kan være stressreduserende.