Daglig leder, Elisabeth Vollstad Moe og Prosjektleder, Nils Kristian Johansen ved Harstad Maskin på Evenes flystasjon

Stolte av å bygge for Forsvaret på Evenes

Utbyggingen av Evenes flystasjon gir ringvirkninger langt utenfor flyplassgjerdene. Hos den lokale entreprenøren Harstad Maskin har både antallet ansatte og omsetningen økt.

– At Forsvaret bygger ut en base er ikke noe som skjer så ofte. Det er noe helt spesielt å få være med på.

Det sier daglig leder Elisabeth Vollstad Moe hos Harstad maskin.

Entreprenøren har ansvaret for all infrastruktur som nå legges i grunnen på den nye basen. De sprenger, graver og kjører bort store steinmasser for å gi plass til fiberkabler, vann- og avløp, og varmerør fra det nye biogassanlegget.

Har vært med siden starten

Oppdragsgiver er Forsvarsbygg som overleverer anlegget til Forsvaret fortløpende etter som bygg og infrastruktur blir ferdig. Harstad Maskin har vært med siden starten i 2017.

– Da var vi i overkant av 60 ansatte med en omsetning på 100 millioner kroner. Nå er vi 80 personer og har ca. 200 millioner kroner i omsetning, forteller Vollstad Moe.

Investerer 5,08 milliarder kroner

 • Størst er utbyggingen som skal inneholde de nye maritime patruljeflyene. Hangarer, verksted, lager og administrative bygges i sørenden av dagens flyplass på Evenes.
 • I forbindelse med etableringen av Evenes som fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge, gjenbrukes hele det gamle kampflyområdet med sheltere, vedlikeholdshangarer o.l..
 • To nye befalsforlegninger med til sammen 94 kvarter.
 • Ett renovert og et helt nytt mannskapsforlegning.
 • Nytt bygg til hundetjenesten.
 • Nytt forsyningsbygg.
 • Luftvernbataljonen skal inn i eksisterende bygg som renoveres.
 • Kjøkkenbygg, rehabilitert det gamle messebygget.
 • All infrastruktur i bakken (fiber, strøm, vann o.l.) er skiftet ut.

Av de 80 ansatte jobber hele 50 inne på basen. Omsetningsveksten skyldes i hovedsakelig oppdragene de har med nye Evenes flystasjon.

­Vollstad Moe synes det er bra og riktig av Forsvarsbygg å satse på de lokale entreprenørene.

– Vi er et lokalt firma noe som betyr at vi rekrutterer lokalt. Ringvirkningene går også videre ut til leverandørene våre, forteller prosjektleder Nils Kristian Johansen i Harstad-firmaet.

I avtalen med utbyggerne stilles det også et krav om å ha minst fem prosent lærlinger. Harstad Maskin har justert dette opp til 10 prosent for å være trykk på at det finnes nok fagarbeidere også i fremtiden.

Aktiviteten inne på basen er stor med flere enn ti andre entreprenører i kombinasjon med militær virksomhet. Det er krevende, men også spennende og lærerikt mener ledelsen i Harstad Maskin.

Gir økt kompetanse

– Han som jobber med sprenging hos oss utveksler mye erfaring med de andre sprengerne. Sånt gir oss økt kompetanse, som er en balast vi har med oss til neste jobb, sier Vollstad Moe, som mener Forsvarets tilstedeværelse i regionen er viktig, ikke bare for næringslivet, men også for befolkningen.

– Jeg har vært rundt og snakket med folk hos oss. De synes det er spennende å få bygge for Forsvaret, et viktig oppdrag for samfunnet, sier daglig leder i Harstad Maskin.

Nye Evenes flystasjon

 • I 2012 vedtok Stortinget at det skulle etableres en fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge på Evenes flystasjon.
 • I 2016 vedtok Stortinget å flytte 333 Skvadron (bestående av de maritime patruljeflyene som i dag er på Andøya) til Evenes.
 • Anbefalingen i Langtidsplanen for Forsvaret ble en samling av begge disse ressursene på Evenes, beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar.