Fra bygg og konstrukssjonsarbeidet ved utbyggingen på Evenes flystasjon

Evenes flystasjon: Fra sovende base til operativt stridsanlegg

Luftforsvarets base på Evenes begynner å ta form. Forlegninger og bygg med militære funksjoner ferdigstilles fortløpende. Om ikke lenge blir flystasjonen Forsvarets øyne og ører i nord.

Fra kontoret kan oberst Eirik Guldvog (48) se rett ned på den enorme anleggsplassen som i løpet av 2023 skal gi plass til Forsvarets fem nye maritime patruljefly P-8 Poseidon. Foreløpig kan gråsteinsmassene mest av alt minne om et digert grustak.

De gule hjullastere ser nesten ut som lekebiler der de dundrer frem og tilbake mellom umettelige gravemaskiner. Støvføyka står langs rullebanen samtidig som et SAS-fly lander silkemykt ved siden av.

Starter i januar 2022

Allerede i januar 2022 lander det første av de totalt fem maritime patruljeflyene på Evenes. Her skal flyet gjennom en testfase, som i Forsvaret kalles OT&E (Operation Test and Evaluation). Sommeren 2023 overtar P-8 den maritime overvåkingen når P-3 Orion på Andøya pensjoneres.

I januar skal også flystasjonen være klar for operasjoner med F-35 som en del av NATOs QRA-beredskap (Quick Reaction Alert).

Sjef Luftving 132 Oberst Eirik Guldvog på Evenes flystasjon

Vårt oppdrag er å gjøre Evenes til Luftforsvarets kampbase i Nord-Norge.

Oberst Eirik Guldvog
En amerikansk flyger ser på utsikt over norsk hav og vinterlandskap fra en amerikansk P-8 Poseidon.

Allerede i januar 2022 lander det første av de totalt fem maritime patruljeflyene på Evenes.

332 skvadron med F-35 flyr juleformasjon

Fra januar 2022 skal flystasjonen også være klar for operasjoner med F-35 kampfly.

Oppdraget Guldvog har som sjef for 133 Luftving Evenes er å gjøre den gamle basen klar som Luftforsvarets kampbase i Nord-Norge.

– Vi blir Forsvarets øye og ører i nord, med Barentshavet som fokusområde. I tillegg vil vi være en strategisk del av forsvaret av Nord-Norge, med blant annet mulighet til å bistå Hæren indre Troms og Finnmark med flystøtte og logistikk, forklarer Guldvog.

Nye Evenes flystasjon

 • I 2012 vedtok Stortinget at det skulle etableres en fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge på Evenes flystasjon.
 • I 2016 vedtok Stortinget å flytte 333 skvadron (bestående av de maritime patruljeflyene som i dag er på Andøya) til Evenes.
 • Anbefalingen i langtidsplanen for Forsvaret ble en samling av begge disse ressursene på Evenes, beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar.

For at P-8 og F-35 i det hele tatt skal kunne komme seg opp i lufta og operere, kreves det et omfattende støtteapparat på bakken.

– I motsetning til militære leirer, bygges luftbaser som stridsanlegg. Det vil si et stort og komplisert anlegg med mye sikkerhet rundt, forklarer Guldvog.

Baseforsvarsskvadronen er allerede på plass og passer på sikkerheten inne og rundt basen. Om kort tid kan luftvernbataljonen operere sine luftvernraketter for å beskytte mot trusler ovenfra.

Gjenbruk ­– et mantra

Da Evenes ble pekt ut som fremskutt kampflybase i Nord-Norge og hovedbases for P-8, startet man å se på hva som eventuelt kunne gjenbrukes av den eksisterende bygningsmassen, og hva som måtte bygges nytt. Den jobben fikk Forsvarsbygg.

– Gjenbruk har vært et mantra og en føring fra politisk hold. Det er utfordrende å istandsette bygg 1980- og 1990-tallet, men vi har fått til noen gode løsninger som jeg mener blir veldig bra, sier Anders Jørgensen Hamnes, administrasjonssjef kapasitet luft i Forsvarsbygg.

Alt under bakken, som fiber, vann- og avløp og rørene fra et nytt biobrenselanlegg, er nytt. Det samme er to befalsmesser og en av to mannskapsforlegninger. Størst fotavtrykk gir det enorme området der P-8 Poseidon skal være stasjonert.

– Nå får vi en topp moderne base. Med helt nye spesialtilpassede fasiliteter for våre nye kampfly og maritime patruljefly, sier basesjef Guldvog.

Å drive militær virksomhet på en byggeplass er krevende. På det meste bor også nærmere 300 sikkerhetsklarerte håndverkere inne på basen, sammen med militært personell, og de må dele på mange av de samme fasilitetene som matsal og treningsrom.

– Men jeg må si de vernepliktige her har vært tøffe. De har hatt en veldig annerledes militærtjeneste, hvor det har vært utfordrende å gi dem et godt velferdstilbud, skryter Jørgensen Hamnes.  

Investerer 5,08 milliarder kroner

 • Størst er utbyggingen som skal inneholde de nye maritime patruljeflyene. Hangarer, verksted, lager og administrative bygges i sørenden av dagens flyplass på Evenes.
 • I forbindelse med etableringen av Evenes som fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge, gjenbrukes hele det gamle kampflyområdet med sheltere, vedlikeholdshangarer o.l..
 • To nye befalsforlegninger med til sammen 94 kvarter.
 • Ett renovert og et helt nytt mannskapsforlegning.
 • Nytt bygg til hundetjenesten.
 • Nytt forsyningsbygg.
 • Luftvernbataljonen skal inn i eksisterende bygg som renoveres.
 • Kjøkkenbygg, rehabilitert det gamle messebygget.
 • All infrastruktur i bakken (fiber, strøm, vann o.l.) er skiftet ut.

Per i dag jobber det rundt 125 ansatte i Forsvaret, både militære og sivile, på basen. Og det er like mange soldater i førstegangstjeneste. Innen 2025 skal Evenes bygges opp med rundt 550 ansatte og 300 vernepliktige.

20210526tk_I2655.jpg
 

– Det er utrolig spennende å få være med å bygge opp noe nytt. Siden jeg startet i Forsvaret i 1991, har vi bare lagt ned. Nå rekrutterer vi også mange som får være med på dette nybrottsarbeidet, sier Guldvog.

Evenes flystasjon

 • Evenes flystasjon ble etablert på slutten av 1970-tallet som deployeringsbase ved hjelp av NATO-midler.
 • Basen var utstyrt med luftvern, men det har aldri tidligere vært fast stasjonerte jagerfly på Evenes.
 • Da den kalde krigen var over, ble Luftforsvarets daglige virksomhet på Evenes lagt ned. Basen har siden blitt brukt jevnlig til øvelser, forsyning og transporthavn for norske og allierte styrker.
 • Fram til 2017 var det kun to personer – én militær og én sivil – igjen på Evenes.

Sjefen er like opptatt av hvilke muligheter som nå åpner seg, både inne på basen, men også hva Evenes-utviklingen betyr for hele Ofoten-regionen.

– Vi blir en svær bedrift og aktør i regionen. Ambisjonen vår er å være en positiv aktør. Vi vet vi genererer støy, men vi gir også mange muligheter.

– Nord-Norge er preget av fraflytting. Til oss kommer det flere hundre ungdommer hvert år som vil kunne se at det finnes muligheter for både jobb og en utdanning her, påpeker han.

Han viser til all aktiviteten Forsvaret har i Ofoten-regionen: et stort operativt miljø på Ramsund, et innovativt teknisk miljø i Bjerkvik, hvor også HV-16 er. Så har du FPVS og Kystjegerkommandoen i Harstad. I tillegg er det ikke lang vei til Hæren i indre Troms.

– Innenfor en helt akseptabel dagpendleravstand kan du lage deg en god militær karriere, sier obersten.

Guldvog mener Evenes flystasjon nå blir midtpunktet av Forsvaret i nord, og en viktig og attraktiv aktør for befolkningen i landsdelen.