KTS_clean_2048x1009

Klar til strid

Gjennom ni episoder forteller ulike forsvarsfolk om sine perspektiver rundt ledelse, militær kultur og profesjon. Her finner du alle episodene av sesong 2 av podkastserien Klar til strid.

Programleder for denne sesongen er generalmajor Elisabeth Michelsen, som har ledet Profesjons- og kulturprosjektet i Forsvaret.

Sesong 2: Episodeguide

 1. Da Sunniva Stenseth Rusthen, spesialist i Luftforsvaret, opplevde å bli forskjellsbehandlet på grunn av kjønn, ville hun aller helst ikke fortelle noen om det. Men så sendte noen inn et anonymt varsel. En lang og grundig saksbehandling endte med klart medhold for Sunniva. 

  I denne episoden forteller Sunniva om hvordan det har vært å snakke om saken sin i ettertid, og redselen for å få et «MOST-stempel». 

  – Det provoserer meg, sier hun, fordi det å prate om det vil hjelpe andre, og det vil gjøre folk i Forsvaret mer bevisst på de konsekvensene mobbing og seksuell trakassering kan ha. 

  Til Klar til strid-studio kommer også Forsvarets sjefsersjant Rune Wenneberg, som tar opp tråden etter Sunniva, og snakker om våre verdier, kulturen vi ønsker oss og hva arbeidet med kultur betyr for at vi skal løse oppdraget vårt. 

 2. De siste årene har stadig flere varslet om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. I denne episoden forteller bataljonssjef Nina-Sofie Berg om hvordan hun møtte sine soldater etter at en sak som angikk hennes avdeling ble gjort kjent i media.

  I episoden henter vi også perspektiver og verktøy fra en av Forsvarets eksperter på lederutvikling og ledelse, Kåre Inge Skarsvåg fra Luftkrigsskolen. Han har samlet kunnskap og verktøy som kan hjelpe unge ledere i Forsvaret å bli bevisst egne følelser, finne ord for dem og bruke dem som en styrke i sitt lederansvar.

 3. Hva betyr det egentlig å være klar til strid, og hvordan kan vi forstå situasjonen vi står i i dag? I denne episoden går vi tilbake i tid og ser på historien, men også bak fasaden for å se på Forsvarets ledelse, der vi spør lederutvikler og professor i psykologi Jan Ketil Arnulf om vi er klare til strid. 

  Men før vi møter Jan Ketil, får vi høre Eiriks historie. Han er 24 år, og nå i sommer går han ut av Krigsskolen Linderud. I februar 2022 lå han i telt med medsoldater på vinterøvelse, og stemningen endret seg merkbart da de fikk meldinger om Russlands fullskalainvasjon av Ukraina.

 4. I Forsvaret har vi nylig tatt i bruk et nytt konsept som setter samtalen i system. Denne samtalen har forskjellige navn i forskjellige avdelinger; I mitt lag, Min lugar og Helhetlig debriefing er noen eksempler.

  Kjernen i disse er det samme – det handler om å snakke sammen, og å lytte aktivt. Det bygger trygge soldater og trygge lag som kjenner hverandre, hverandres grenser og skaper tillit. Men hvordan kan vi få til det best mulig?

  I denne episoden snakker vi med lagfører Karoline Dimmen om hvor mye det har betydd for henne å bli sett og hørt av sine ledere. Men også hvordan hun selv jobber aktivt med dette som lagfører for sitt eget lag. 

  Til studio kommer også psykolog i Forsvarets sanitet Haakon Engen og snakker om hvordan vi kan bli enda bedre til å skape tillit ved å lytte.

 5. Det er ikke alltid like lett å være den som sier fra når andre gjør feil og trosser standarder vi har i Forsvaret. Men skal vi være gode rollemodeller, må vi også være gode på å si fra. I denne episoden forteller flaggmester Per-Thomas Bøe hvorfor nettopp det er så viktig. 

  Men først møter vi Hanne Dahlby (24). Hun begynte på Madla som vernepliktig i 2019 og er nå nestkommanderende i en tropp i kompani 4. Hun forteller at hun har sett opp til flere gode ledere og lært av dem. Nå ønsker hun å bli en like god rollemodell selv. 

 6. Siden 2022 har Forsvaret vært mye kritisert for de høye tallene om mobbing og seksuell trakassering, men også for et mangelfullt system som skulle behandle varslingssakene. Det har blitt definert som en varslingskrise. Midt i denne stormen har Forsvarsjefens internrevisjon stått. 

  Til denne episoden har vi invitert Sissel Mangersnes. Hun var nestkommanderende i Forsvarssjefens internrevisjon i hele denne perioden. Hvordan så situasjonen ut fra hennes perspektiv, og hva har vært de største svakhetene ved det systemet vi har hatt? 

  Den 1. mai i år overtok Forsvarets sentrale varslingsenhet ansvaret for varslingssakene fra Forsvarssjefens internrevisjon. Den ledes av jurist og revisor Mona Berget. Hun hadde ansvar for Luftforsvarets varslingsmottak fra mai 2022, men innen den tid hadde hun blant annet jobbet ti år som tingrettsdommer. I denne episoden gir hun en oppdatering på hvordan arbeidet med å bygge opp Forsvarets sentrale varslingsenhet går, og hva som er planene framover. 

 7. Liv og død. Det er hva tjeneste i Forsvaret dypest sett handler om. I denne episoden tar Kenneth Lysell oss med til Maymaneh leir i Afghanistan i 2007, og den dagen fire soldater skulle kjøre ut til en skytebane.

  Under turen blir Kristoffer Sørli Jørgensen og Kjetil Bragstad truffet av en veibombe – i en upansret bil. Kristoffer mister livet momentant, og Kjetil blir hardt skadd.

 8. – Varslingssakene i Forsvaret var en tillitskrise, der Forsvaret hadde brutt med samfunnets forventninger. 

  Det sier løytnant og troppssjef i Porsanger bataljon, Kristin Loftsgarden. I denne episoden snakker hun om den militære profesjonen. Det er en profesjon som nettopp har sin drivkraft i tillit. 

  I episoden plukker vi den militære profesjonen litt fra hverandre og ser på tre ulike kvaliteter ved den: samfunnsoppdraget, identitet og ekspertise.

  Hva legger vi i disse kvalitetene, og hva har de med tillit å gjøre? Og hvordan kan Forsvaret som helhet, og folka våre, styrke disse kvalitetene for å bygge og styrke den tilliten som trengs? 

 9. I Forsvaret rustes vi til å tåle mye motstand, men hva skjer når vi møter situasjoner hvor det vi har lært ikke strekker til? 

  I denne episoden tar Rune Wenneberg, som i dag er Forsvarets sjefssersjant, oss med tilbake til 2010. Han forteller om deployeringen i Afghanistan, hvor han og soldatene hadde løst oppdraget, til tross for at situasjonene de kom i var ekstremt krevende. De hadde også vært nødt til å ta liv, og de hadde mistet noen av sine egne soldater. 

  Men da de returnerte til Norge, høstet de ingen lovord fra pressen. Rune og soldatene ble derimot anklaget for å ha en ukultur og en krigerkultur Norge ikke ville være bekjent av. 

  Det ble en massiv og negativ pressedekning som pågikk over flere uker. For Rune endte det med at han forsvant ned i et sort hull. De verktøyene han hadde med seg fra opplæringen i Forsvaret, hvor han hadde lært hvordan man skulle takle å stå i svært belastende situasjoner, var til liten hjelp i den stressende krisen han nå opplevde. 

  I denne episoden av Klar til strid reflekterer han over det som skjedde, og over hvilke verktøy han ville hatt nytte av da mediestormen sto på som verst. 

Klar til strid: Sesong 1

I serien Klar til strid snakker Rune Wenneberg med soldater om soldatlivet og soldatfaget. Rune Wenneberg er sersjantmajor og Forsvarets sjefssersjant og har vært soldat i 33 år.

Sesong 1 består av syv episoder. Du kan høre hele sesongen på: