20210322ABJ_3522

B-1B har reist hjem

Siden tidlig februar har amerikanske B-1B Lancer trent ut fra Ørland flystasjon. Denne uken drar siste del av det amerikanske detasjementet, etter et viktig opphold.

1. februar ankom rundt 200 amerikanske soldater til Ørland flystasjon og har frem til nå trent ut fra den norske basen. Bombeflyene som ankom 23. februar har i perioden flydd flere treningsoppdrag med norske, svenske, danske, polske, tyske og italienske styrker.

For Norge er dette et viktig samarbeid som viser Forsvarets og Norges evne og vilje til å samarbeide med allierte i vår nærområder. Treningsarenaen har videreutviklet vår evne til både å trene med amerikanske styrker, og ta i mot amerikanske fly og støtteapparatet rundt. For de ansatte på Ørland flystasjon og 132 luftving har det vært en viktig læringsarena. 

– Vi er avhengig av støtte fra allierte ved en eventuell krise eller krig, derfor har denne treningen gitt gode forutsetninger for alliert mottak og samarbeid i fremtiden. Det har vært en stor og lærerik operasjon for oss å ta imot både fly og amerikanske soldater, samtidig som vi har både støttet og deltatt i treningen ut fra Ørland, sier sjefen for 132 luftving, oberst Øivind Gunnerud.

I løpet av deployeringsperioden har bombeflyene gjennomført flere viktige oppdrag, deriblant noen historiske, blant annet første landing i den arktiske sirkel, og gjennomføring av hot-pit refueling i Bodø. Fra den 16. mars deltok også de strategiske bombeflyene B-2 Spirit fra 509th Bomb Wing på Whiteman Air Force Base i Missouri. På en av de siste turene trente blant annet våre norske F-35 ut fra Island med både B-1 og B-2, og B-2 trente på å slippe treningsbomber med Joint Terminal Attack Controller (JTAC) fra norske spesialstyrker. En JTAC er en slags flygeleder på bakken som kan lede fly mot bakkemål, ofte bak fiendens linjer.

Sjefen for US Air Force, General Jeff Harrigan, sier det er utrolig å se tilbake på det de har oppnådd den siste måneden.

– Denne deployeringen har demonstrert vår forpliktelse for sikkerhet og stabilitet i Europa. Treningen har gitt oss anledning til å styrke våre bånd med allierte og partnere, og mulighet til å videreutvikle nødvendige ferdigheter for fremtidig suksess.