Fra venstre konserndirektør Kjetil Håbjørg i SAS, Sjef Forsvarets logistikkorganisasjon Brigader Anders Jernberg og Sjef Forsvarets Sanitet Petter Iversen

Forsvaret har signert ny avtale om strategisk luftevakuering med SAS

Forsvaret signerte 4. mars 2024 ny avtale med SAS om strategisk luftevakuering. Med avtalen sikres fortsatt kapasitet for strategisk luftevakuering, når flytypen Boeing 737 skal fases ut i 2025.

Kapasiteten til strategisk luftevakuering skal etableres med ny flytype, Airbus A320neo. Avtalen mellom Forsvaret og SAS består av en samarbeidsavtale for utvikling av løsning for ny flytype samt en drifts- og beredskapsavtale. 

Styrking av kapasitet

- Med denne avtalen styrkes kapasiteten for evakuering og hjemtransport av syke eller sårede sivile og militære, inkludert intensivpasienter, ved nasjonale og internasjonale operasjoner, fra og til flyplasser i alle verdensdeler, forteller sjef Forsvarets logistikkorganisasjon brigader Anders Jernberg. Det skal etableres kapasitet til å kunne benytte to fly til medisinsk evakuering. Dette kommer i tillegg til Forsvarets egne ressurser.

- Samarbeidet er unikt. Næringslivet, offentlige etater og Forsvaret arbeider her sammen som en totalforsvarsressurs, også under løsning av oppdrag, forteller sjef Forsvarets sanitet brigader Petter Iversen.

- Samarbeidsavtalen legger til rette for anskaffelse av ny løsning for innredning av flytypen Airbus A320neo.  Forsvarsmateriell er utøvende part overfor SAS for samarbeidsavtalen, mens Forsvaret er utøvende part overfor SAS for driftsavtalen, sier Jernberg. En løpende beredskapsavtale inngår i driftsavtalen. Beredskapsavtalen skal kunne brukes i krise, konflikt og krig.

SAS er fornøyd med at samarbeidet om strategisk luftevakuering nå fortsetter. - Med Airbus A320neo går vi over til en ny flytype med mye lavere utslipp enn det flyet den erstatter. Det er også mye mindre støy inne i maskinen, som er viktig både for pasientenes helse og for arbeidsmiljøet til personellet som skal hjelpe pasientene, sier konserndirektør Kjetil Håbjørg i SAS.

Forsvarets sanitet har nøkkelrolle i drift av medisinsk evakuering 

Det er Forsvarets logistikkorganisasjon som har forhandlet frem avtalen med SAS, på vegne av Forsvaret. 

Forsvarets sanitet bidrar med sin fagkompetanse i utvikling av løsninger for det nye flyet. Det er også Forsvarets sanitet som fra Forsvarets side har hovedansvaret for planlegging, beredskap for og gjennomføring av medisinsk luftevakuering, under ledelse av Forsvarets operative hovedkvarter.

– De mange oppdragene som er løst knyttet til evakuering av mer enn 2 000 sårede og syke fra krigshandlinger i Ukraina, viser at evnen til strategisk luftevakuering er viktig. Kapasiteten er viktig for Forsvaret, men den er også viktig i et samfunnsperspektiv og i et internasjonalt perspektiv, forteller Iversen.

Flere bilder: https://mediebank.ntb.no/p/forsvaret?searchString=luftevakuering

Pressekontakter

4ce84fbd-7c5c-4f9c-8e67-47ef1dd7da28

Hans Meisingset

Kommunikasjonssjef
Telefon: 92 04 17 11

Kristian Elden

Forsvarets sanitet
Telefon: 950 77 186

Tone Bjerve Sund

Pressesjef
SAS Norge
Telefon: 95719311