Strategisk luftevakueringsflyet fra SAS som har fraktet Hans Majestet Kong Harald hjem fra Malaysia lander på Oslo lufthavn Gardermoen. Å takser inn på den militære flystasjonen.

Slik har Forsvaret bistått

Forsvaret har støttet regjeringen med lufttransport for Hans Majestet Kongen. Ved 23-tiden søndag kveld landet den medisinske transporten på Gardermoen militære flystasjon.

Under dette oppdraget ble Forsvarets medevak-avtale med SAS tatt i bruk. Dette er en avtale Forsvaret har hatt i mange år, der et fly fra SAS brukes til strategisk luftevakuering. Samarbeidet er unikt, hvor næringsliv, sivile- og militære organisasjoner jobber sammen om en totalforsvarsressurs.

Koordineringen mellom SAS og Forsvaret har fortløpende skjedd fra Forsvarets operative hovedkvarter, med viktige bidrag fra flere avdelinger i Forsvaret. Forsvarets sanitet har stått for medisinsk koordinering og behandling under evakueringen. Forsvarets sanitet har etter hvert opparbeidet seg lang erfaring fra krevende pasienttransporter.

– Evakuering av syke og skadde pasienter må planlegges godt. Gode forberedelser er viktig for å minimere risiko for forverring av pasientens tilstand under transport, sier sjef Forsvarets sanitet, brigader Petter Iversen.

Erfarent team

Luftevakueringsflyet kan sammenliknes med en mobil intensivavdeling. Det skal i stor grad kunne klare seg selv hvis det skulle være behov for det. Teamets størrelse avhenger av type oppdrag.

Under dette oppdraget ble det satt sammen et erfarent team fra Forsvarets sanitet og SAS. Det medisinske teamet har bestått av en lagfører, to anestesileger, en anestesisykepleier og to intensivsykepleiere.

Teamet har blitt spesialtilpasset på grunn av den lange flyturen, samt at det kun har vært én pasient. Besetningen fra SAS har bestått av sjefspiloten for SAS i Norge, en fleet chief pilot og ytterligere piloter, ledende pursere, kabinpersonale, og personell for håndtering av behov rundt flyet på bakken, flykoordinatorer og flyteknisk personale.

Godt samarbeid

Teamet har hatt et tett og godt samarbeid med Slottets personell for å sikre en effektiv og sikker transport. Luftevakueringsoppdrag kan være en belastning for pasienter, og det gjøres kontinuerlige vurderinger når det er mest gunstig å evakuere pasientene. Forsvaret har vært tilbakeholdne med informasjon rundt oppdraget – både av hensyn til sikkerheten og grunnet mulige endringer.

Mange faktorer kan påvirke helsen til pasienter under luftevakuering, og man må være forberedt på å korrigere dette fortløpende. En lang transport er en tilleggsbelastning for den som skal evakueres.

– Jeg er trygg på at vårt medisinske personell sammen med Kongens livlege har gjort gode faglige vurderinger forut for iverksetting av hjemtransporten, sier Iversen.

Pressekontakt

Pressevakt for Forsvaret

Mer om oppdraget

  • Forsvaret har hele tiden planlagt for at dette oppdraget ikke skulle påvirke øvrig oppdragsportefølje, deriblant evakuering av ukrainske pasienter. Dette oppdraget fortsetter som planlagt.
  • I tillegg har Forsvaret satt opp helikopter på ambulanseberedskap under øvelse Nordic Response 24. Ambulansehelikopteret er viktig for å både støtte militær og sivile under øvelsen.
  • Det er Forsvarets sanitet som stiller med helsepersonell og medisinsk utstyr til alle oppdragene.