Copy of FRI_20240116-3233

Strategisk luftevakuering

Strategisk luftevakuering er en sanitetsressurs i Forsvaret med beredskap 24 timer i døgnet hele året. Fly og flybesetning kommer fra enten Luftforsvaret eller SAS. Det medisinske personellet kommer fra Forsvarets sanitet.

Samarbeid i totalforsvaret: Luftvakuering skjer i tett samarbeid mellom eksempelvis Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Luftforsvaret, Forsvarets sanitet, Utenriksdepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet og AMK på Ullevål. Dette vil være situasjonsavhengig. 

De 2 flytypene som kan benyttes er Luftforsvarets C-130J (Hercules) og Boeing 737-700 fra SAS. I begge flytyper settes det inn bårer, overvåkningsutstyr, medisinpumper og respiratorer for overvåkning og behandling av pasienter. Begge flytyper er fleksible og kan omkonfigureres etter behov. Flyene kan evakuere både intensivpasienter, sengeliggende pasienter, sittende pasienter og pårørende. Det medisinske personellet kan også benyttes som følgepersonell på ordinære passasjerfly.

Det medisinske personellet om bord består av faste ansatte og helsepersonell på beredskap i Forsvarets sanitet. Et standard medisinsk team for begge flytyper består av en teamleder (Medical Crew Director), anestesilege, anestesisykepleier, intensivsykepleier, sykepleier og paramedic. Teamet forsterkes ved behov. Dette er spesielt selektert og trent personell. Helsepersonellet har lang erfaring og jobber til daglig i det sivile helsevesenet, herunder intensivavdeling, anestesiavdelinger, luftambulanser, ambulanser, m.m. Et standard medisinsk team for begge flytyper består av en teamleder (Medical Crew Director) som også er helsepersonell, anestesilege, anestesisykepleier, intensivsykepleier, sykepleier og paramedic. Teamet forsterkes ved behov. 

Ombord i flyene er det et tett og viktig samarbeid mellom personellet fra Forsvarets sanitet, Luftforsvaret, SAS og andre aktører. 

Tidligere oppdrag hvor luftevakerings gruppen.

Tsuniamien i Thailand 2004-2005
Gisseltakingen i Algerie 2013
Evakueringen fra Afghanistan i 2021
Jordskjelvet i Tyrkia 2023
Pasienter og pårørende fra Ukraina til land i Europa 2022- Pågående

SAS: Forsvaret har i mange år hatt avtale med SAS om bruk av deres fly til strategisk luftevakuering. Flyene har gått i kommersiell drift til vanlig og blitt bygd om ved behov.  

Dette samarbeidet er unikt, hvor næringsliv, sivile- og militære organisasjoner jobber sammen om en totalforsvarsressurs: www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/aktuelt/medevak-ukraina?q=Evakuering 

C-130J fra Luftforsvarets med medisinsk personell fra Forsvarets sanitet brukes også til medisinsk luftevakuering. Dette ble blant annet brukt i forbindelse med jordskjelvene i Tyrkia: www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/aktuelt/C130JTyrkia?q=Tyrkia

C-130J kan i tillegg benyttes til å støtte sivilt helsevesen med ECMO transport. En sivil intensivambulanse med sivilt helsepersonell kjører da inn i flyet og har ansvaret for behandlingen av pasienten:  https://ekspertsykehusetblog.wordpress.com/2018/09/28/vi-flytter-og-behandler-intensivpasienter-rundt-i-norge-hver-dag/ 

 

Ukraina: Forsvaret bistår fortsatt Helsedirektoratet og EU med medisinsk evakuering av ukrainske pasienter: www.regjeringen.no/no/aktuelt/fortsetter-medisinsk-evakuering-av-pasienter-fra-ukraina/id3023781/. Evakueringen gjennomføres fortløpende.