20220330SV-8879

Droner og flyvninger under Joint Viking 2023

Under øvelse Joint Viking i mars 2023 vil store deler av Nord-Norge og Trøndelag være underlagt restriksjoner for sivil flyvning. For Nord-Norge vil dette også inkludere sivil droneflyvning.

Joint Viking er en norsk vinterøvelse som holdes annethvert år. I mars 2023 skal 20 000 norske og allierte soldater trene på å forsvare Norge. Hovedaktiviteten vil finne sted i Troms i perioden 6.–16. mars 2023.

Restriksjoner for ubemannede luftfartøy og sivile flyvinger i disse områdene innføres for å ivareta flysikkerheten under øvelsen. For eksempel vil det være rundt 50 fly og helikoptre i sving, og for å unngå uheldige situasjoner med blant annet droner, er det innført et forbud.

Kart over områdene hvor restriksjoner gjelder, finnes i AIP AIRAC SUP 01/23. Merk at flyvning med alle typer sivile droner i disse områdene må godkjennes av Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) minst 72 timer før flyvning starter. Se nederst i saken for hvordan du søker.

Restriksjonsområdene gjelder hele døgnet i perioden fra og med 6. mars til og med 17. mars 2023. Forsvaret vil uoppfordret anmelde alle brudd på restriksjonene til politiet.

Ved spørsmål, ring Joint Vikings pressesenter på +47 404 38 083.

Koordinater, restriksjoner og dispensasjon

 1. Droneflyvning er ikke tillatt i området som beskrevet under.

  Restriksjonsområdenes horisontale utstrekning er begrenset av rette linjer mellom følgende koordinater oppgitt i grader, minutter og sekunder i WGS84:

  EN R431 Viking East

  • 69° 18′ 07.0000″ N – 018° 38′ 44.0000″ E
  • 69° 09′ 37.0000″ N – 019° 25′ 05.0000″ E
  • 69° 03′ 00.0000″ N – 020° 00′ 00.0000″ E
  • 69° 02′ 43.6400″ N – 020° 03′ 35.6900″ E.
  • Så langs riksgrensen mellom Norge og Sverige til
  • 68° 29′ 29.4091″ N – 018° 07′ 06.6340″ E
  • 68° 38′ 00.0000″ N – 017° 28′ 00.0000″ E
  • 68° 32′ 00.0000″ N – 017° 00′ 00.0000″ E
  • 68° 43′ 00.0000″ N – 017° 00′ 00.0000″ E
  • 69° 04′ 00.4197″ N – 017° 48′ 46.5367″ E
  • 68° 55′ 00.0000″ N – 019° 05′ 00.0000″ E
  • 69° 05′ 00.0000″ N – 019° 15′ 00.0000″ E
  • 69° 12′ 30.7831″ N – 018° 14′ 01.1609″ E
  • 69° 18′ 07.0000″ N – 018° 38′ 44.0000″ E.

  EN R432 Viking West

  • 69° 33′ 55.4845″ N – 018° 29′ 29.1802″ E
  • 69° 28′ 00.0000″ N – 018° 26′ 00.0000″ E
  • 69° 26′ 15.0000″ N – 019° 03′ 00.0000″ E
  • 69° 18′ 39.4664″ N – 019° 59′ 59.9835″ E
  • 69° 03′ 00.0000″ N – 020° 00′ 00.0000″ E
  • 69° 09′ 37.0000″ N – 019° 25′ 05.0000″ E
  • 69° 18′ 07.0000″ N – 018° 38′ 44.3273″ E
  • 69° 12′ 30.7831″ N – 018° 14′ 01.1609″ E
  • 69° 15′ 00.0000″ N – 017° 53′ 00.0000″ E
  • 69° 05′ 00.0000″ N – 017° 40′ 00.0000″ E
  • 69° 04′ 00.4197″ N – 017° 48′ 46.5367″ E
  • 68° 43′ 00.0000″ N – 017° 00′ 00.0000″ E
  • 68° 32′ 00.0000″ N – 017° 00′ 00.0000″ E
  • 68° 38′ 00.0000″ N – 017° 28′ 00.0000″ E
  • 68° 33′ 00.0000″ N – 017° 51′ 00.0000″ E
  • 68° 29′ 29.4091″ N – 018° 07′ 06.6340″ E.

  Så langs riksgrensen mellom Norge og Sverige til

  • 68° 24′ 39.2189″ N – 018° 06′ 07.8578″ E
  • 68° 29′ 02.8869″ N – 017° 15′ 25.0383″ E
  • 68° 28′ 52.0000″ N – 016° 56′ 11.0000″ E
  • 68° 33′ 41.0000″ N – 016° 50′ 00.0000″ E
  • 68° 44′ 00.0000″ N – 016° 50′ 00.0000″ E
  • 68° 43′ 59.9999″ N – 016° 47′ 44.1685″ E
  • 68° 46′ 14.4993″ N – 016° 36′ 57.8597″ E
  • 68° 50′ 52.1307″ N – 016° 35′ 29.8733″ E
  • 68° 56′ 24.9427″ N – 016° 16′ 07.2562″ E
  • 69° 05′ 00.0000″ N – 016° 58′ 00.0000″ E
  • 69° 20′ 00.0000″ N – 017° 10′ 00.0000″ E
  • 69° 25′ 00.0000″ N – 017° 35′ 00.0000″ E
  • 69° 34′ 58.8000″ N – 018° 00′ 00.0000″ E.

  Restriksjonsområdenes vertikale utstrekning er:

  • -, EN R431 Viking East: fra bakken eller vannet opp til 4.500 fot over middels havnivå
  • -, EN R432 Viking West: fra bakken eller vannet opp til 2.500 fot over middels havnivå.

   

 2. All flyvning i restriksjonsområdene er forbudt når restriksjonsområdene fremkommer av NOTAM som aktiverte – med mindre særskilt tillatelse er gitt av Forsvaret eller Luftfartstilsynet.

  Forbudet gjelder for all luftfart inkludert ubemannede luftfartøy og modellfly – med mindre annen informasjon følger av NOTAM.

  Forbudet gjelder selvsagt ikke flyvning i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-, søke- og redningsoppdrag, eller øvelser på slike oppdrag.

 3. Luftfartstilsynet kan gi pålegg om et overtredelsesgebyr etter luftfartsloven § 13a-5 nr. 6, for overtredelse av luftromsrestriksjonene i § 3, jf. § 2.

 4. Slik søker du om dispensasjon:

  • Send en søknad til Forsvaret på e-post til naoc@mil.no. Denne søknaden må sendes minst 72 timer før den planlagte flyvningen.
  • Søknaden må inneholde følgende:
   • Tidsperiode: planlagt start og slutt på flyvningen, tid i UTC.
   • Flyrute: beskrivelse av planlagt rute, oppgis i koordinater med LAT/LONG i formatet DDMMSS. Du kan også ta med kjente geografiske navn dersom dette er aktuelt for søknaden.
   • Vertikale begrensninger: lavere og høyere høyde oppgis i fot
   • En skisse over det planlagte flyområdet eller ruten.
   • Type luftfartøy: for eksempel fly, helikopter eller UAS (droner)
   • Registreringsnummer og/eller callsign, dersom dette finnes.
   • Beskrivelse av aktiviteten og årsaken til flyvningen.
   • Kontaktinfo: person/selskap, operatør, telefonnummer vi kan nå deg på.

  Vi kan ikke garantere at søknaden innvilges. Flyvningen må ha en viss samfunnsmessig nytte, og det må ikke være annen planlagt militær aktivitet samtidig i det samme området. Det kan være at en offiser fra Forsvaret vil være til stede i forbindelse med flyvningen.