Eggen, Karen-Anna_Forsk4

Karen-Anna Eggen

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Forsker

(f. 1990) Karen-Anna Eggen skriver doktorgrad om russisk informasjonskonfrontasjon og informasjonsoperasjoner i Norden. Eggen skriver doktorgrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo hvor hun også har en mastergrad (2016).

Før doktorgraden var Eggen ansatt som programkoordinator for IFS' forskningsprogram Security and Defence in Northern Europe (SNE). Hun har tidligere jobbet som rådgiver i Den norske Atlanterhavskomité og hatt ulike engasjement ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg, Russland. 

Eggen har studert russisk språk i Hviterussland, samt utvekslet til USA med russisk språk og statsvitenskapelig fordypning ved St. Olaf College i Minnesota. 

Eggen var med i oppstarten og sitter i redaksjonen til Stratagem, en nettbasert plattform for fagbasert diskusjon om forsvars- og sikkerhetspolitikk, med fokus på bidrag fra unge profesjonelle. 

  • Russisk sikkerhetspolitikk og strategi 

  • Informasjonsoperasjoner

  • Norden og norsk sikkerhetspolitikk 

  • Transatlantiske relasjoner og Nato 

  • Sikkerhetspolitikk i Øst-Europa, med særlig interesse for Ukraina og Belarus

  • Russisk sikkerhetspolitikk
  • Transatlantiske relasjoner og NATO
  • Nord-Europeisk sikkerhet og samarbeid