Putin russlandsprogrammet_ferdig

Program for russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk

Prosjektperiode
29. mai 2018 -
31. des 2038
Prosjekteier
Forsvarets høgskole
Prosjektleder
Østbø, Jardar N
Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Emneord
Internasjonal politikk
Russland, sikkerhets- og forsvarspolitikk
Nordområdene og Arktis
Russisk militær doktrine og strategi
Russland økonomi
Russland politisk utvikling
Finansiering
Forsvarets høgskole
Forsvarsdepartementet
Norges forskningsråd

Russlandsprogrammet ved IFS retter søkelyset mot russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

​Utviklingen i Russland påvirker Norges sikkerhetspolitiske situasjon og er sentral for utformingen av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Hensikten med Russlandsprogrammet ved IFS er å bidra til ny kunnskap og innsikt om russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk gjennom forskning og formidling av høy kvalitet. Programmet vil analysere hvordan russisk politikk blir utformet og utøvd, og se på Russlands bruk av politiske og militære virkemidler. Sentralt står også implikasjoner og konsekvenser av Russlands utvikling for internasjonal sikkerhet og for Norge. 

SENTRALE TEMAER I RUSSLANDSPROGRAMMET

 • Russland som aktør i internasjonal sikkerhetspolitikk
 • Russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Russisk militærstrategi
 • Russisk innflytelse på den sikkerhets- og forsvarspolitiske utviklingen i nordområdene og Arktis
 • Russlands økonomi og energisektor i en sikkerhetspolitisk ramme
 • Politisk og sosial utvikling som en faktor i russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk
 1. Håvard Bækken forsker IFS

  Håvard Bækken

  Seniorforsker

  IFS ansatt Ingvill Moe Elgsaas

  Ingvill Moe Elgsaas

  Gjesteforsker

  Opdal, Ingrid_

  Ingerid Maria Opdahl

  Leder for Senter for sikkerhetspolitikk
  Førsteamanuensis

  portrett

  Katarzyna Zysk

  Professor

  Jardar Østbø ansatt IFS

  Jardar N Østbø

  Professor