Kjeksrud, Stian

Stian Kjeksrud

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Førsteamanuensis

(f. 1974) Stian Kjeksrud er tilsatt ved FHS Stabsskolen / Seksjon for internasjonal virksomhet.

Han forsker på militærmaktens nytteverdi i fullspektrumkrig, menneskelig sikkerhet i væpnet konflikt og utdanningsteknologi og pedagogikk, med vekt på utvidet virkelighet (XR). Han leder også XR-prosjektene ved FHS Stabsskolen: i) menneskelig sikkerhet og militærmakt, ii) fullspektrumkrig, og iii) Stridsvognsutdanning for Leopard 2A4 i Ukraina. Han er dessuten emneansvarlig for valgemnet Fullspektrum krigføring og samfunnspåvirkning på mastergradsstudiet ved FHS.

Kjeksrud forsvarte sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap, i 2019. Har fullførte Master of International Affairs ved Columbia University i New York i 2007, med fordypning i internasjonal sikkerhetspolitikk.

Kjeksrud har tidligere jobbet som seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) (2007-2019). Han gjennomførte FHS Sjefskurs i 2012 og i 2014 var han tilknyttet Universitetet i Cape Town, Sør-Afrika, som gjesteforsker.

Kjeksrud har i tillegg lang erfaring som soldat og offiser i internasjonale operasjoner, og har tjenestegjort i Libanon, Kosovo, Nord-Makedonia og Afghanistan. Tidligere jobbet han som politimann i Oslo politidistrikt.

Kjeksruds seneste publikasjoner:

 1. Using Force to Protect Civilians - Stian Kjeksrud - Oxford University Press (oup.com)
 2. Full article: Finding the Utility of Force to Protect Civilians from Violence: Exploring Outcomes of United Nations Military Protection Operations in Africa (1999–2017) (tandfonline.com)
  • hybrid krig
  • menneskelig sikkerhet og militærmaktens rolle
  • pedagogikk og digital læringsteknologi
  • væpnet konflikt
  • internasjonale operasjoner
  • sikkerhetspolitikk
  • FN-operasjoner