Kjeksrud, Stian

Stian Kjeksrud

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Førsteamanuensis

(f. 1974) Stian Kjeksrud er tilsatt ved seksjon for internasjonal virksomhet/Norwegian Defence International Centre (NODEFIC) og leder høgskolens forskningsprogram for FN-operasjoner (2019-2022). Han forsker på militærmaktens evne til å beskytte sivile fra vold i væpnet konflikt. 

I 2019 forsvarte Kjeksrud sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap, med tittelen: Using force to protect: A comparative analysis of UN military protection operationsI avhandlingen analyserer han FN-operasjoners evne til å beskytte sivile fra vold i afrikanske konflikter i perioden 1999-2017, og forklarer hvilke forhold som leder til effektiv beskyttelse. Kjeksrud har også en Master of International Affairs fra Columbia University i New York (2007), med fordypning i internasjonal sikkerhetspolitikk.

Kjeksrud har tidligere jobbet som seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (2007-2019). I 2014 var han tilknyttet Universitetet i Cape Town, Sør-Afrika, som en del av doktorgradsarbeidet. Han gjennomførte FHS Sjefskurs i 2012. Kjeksrud har også lang erfaring som soldat og offiser i internasjonale operasjoner, og har tjenestegjort i Libanon, Kosovo, Makedonia og Afghanistan. Tidligere jobbet han som politimann i Oslo politidistrikt.

Kjeksruds forskning på beskyttelse av sivile blir benyttet i policy og konseptutvikling i både NATO og FN, og har ledet fram til en rekke publikasjoner.  

  • hybrid krig
  • menneskelig sikkerhet og militærmaktens rolle
  • pedagogikk og digital læringsteknologi
  • væpnet konflikt
  • internasjonale operasjoner
  • sikkerhetspolitikk
  • FN-operasjoner