Publikasjoner, foredrag, mediebidrag og annen FoU-formidling

IFS-serier
IFS har gitt ut mange publikasjoner i årenes løp. Du kan finne en del av dem ved å filtrere på "FHS serie". Savner du en utgave fra katalogen vår?

Publikasjoner, foredrag, mediebidrag og annen FoU-formidling ved IFS

Under er en oversikt over FoU-formidling ved IFS. Resultatene er automatisk hentet fra forskningsdatabasen Cristin, og det må tas høyde for feilføringer. 

Du kan filtrere på type publikasjon, FHS-serie og år. 

Arrangementer ved IFS

IFS-seminarer og -konferanser er gratis og åpne for alle. De annonseres på nettsidene, gjennom sosiale medier og nyhetsbrev.

Pil til høyre
Kluge_Opdahl
Vil du bli invitert til våre seminarer og arrangementer?