IFS avdelingsbilde_bearbeidet 2

Institutt for forsvarsstudier (IFS)

Institutt for forsvarsstudier (IFS) er et ledende sikkerhets- og forsvarspolitisk forskningsmiljø som driver faglig fri og uavhengig forskning om forhold som påvirker internasjonal og norsk sikkerhet og strategi.

Kjell Inge Bjerga

Direktør
Professor

Sentrale forskningstemaer er forhold som påvirker Norge direkte, som utviklingen i Russland og nordområdene og sikkerhetssamarbeidet i NATO og Nord-Europa.

Våre forskere er også opptatt av globale strategiske utviklingstrekk, herunder endringer i maktfordeling, trusler og teknologi. Dette omfatter blant annet studier av aktører som USA, Kina og India, samt fremvoksende utfordringer, for eksempel i cyberdomenet.

Sentralt i forskningen står også forholdet mellom forsvar, samfunn og politikk over tid og utforming av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Institutt for forsvarsstudier er en del av Forsvarets høgskole. Les mer om høgskolen og våre utdanningstilbud.

 1. Allers, Robin Marc_04_Robin Marc Allers

  Robin Allers

  Førsteamanuensis
  Telefon: +4790662421

  Andresen, Adelina Trolle_Forsk2

  Adelina Trolle Andersen

  Forsker

  Basit, Saira4

  Saira Basit

  Dekan
  Førsteamanuensis

  IFS ansatt Jo Inge Bekkvold

  Jo Inge Bekkevold

  Seniorrådgiver

  Mats Berdal

  Gjesteprofessor

  Berge, Jonas Vidhammer_Forsk1_Jonas Vidhammer Berg

  Jonas Vidhammer Berge

  Forsker

  Wilhelmsen, Vivi Cathrine Ringnes4

  Vivi Ringnes Berrefjord

  Stipendiat
  Telefon: 97705421

  Bjerga, Kjell Inge8

  Kjell Inge Bjerga

  Direktør
  Professor

  Bjur, Ingeborg3

  Ingeborg Nortvedt Bjur

  Stipendiat

  Anders Bjønnes profil

  Anders Bjønnes

  Gjesteforsker
  Telefon: 99208250

  Håvard Bækken forsker IFS

  Håvard Bækken

  Seniorforsker

  Danielsen_Helge_Portrett

  Helge Danielsen

  Professor

  Isabel Dineen

  Gjesteforsker

  Eggen, Karen-Anna_Forsk4

  Karen-Anna Eggen

  Forsker

  Kristoffersen, Lene_ny

  Lene Ekhaugen

  Seniorforsker

  IFS ansatt Ingvill Moe Elgsaas

  Ingvill Moe Elgsaas

  Gjesteforsker

  Grostad, Kristin_Forsk7_Kristin Lerfald Gros

  Kristin Lerfald Grostad

  Forsker

  Haaland, Torunn

  Torunn Laugen Haaland

  Professor
  Telefon: 99094170

  Haugsdal Roar_Hovedlærer_2

  Roar Haugsdal

  Seniorrådgiver
  Hovedlærer fra Utenriksdepartementet

  Hiim, Henrik6

  Henrik Stålhane Hiim

  Leder Senter for internasjonal sikkerhet
  Førsteamanuensis
  Telefon: 93262136

  IFS ansatt Paal Sigurd Hilde

  Paal Sigurd Hilde

  Professor
  Telefon: 23095925

  Hobson, Rolf1

  Rolf Hugh Hobson

  Leder for Senter for sivil-militære relasjoner
  Professor
  Telefon: 23095929

  Holtsmark, Svein G_2_

  Sven G. Holtsmark

  Professor
  Telefon: 99092282

  Humlegård Odd Reidar

  Odd Reidar Humlegård

  Spesialrådgiver
  Hovedlærer fra Justis- og beredskapsdepartementet

  Håkenstad, Magnus3_

  Magnus Håkenstad

  Forsker

  Mortvedt Gro Kolstad V2

  Gro Kolstad Mortvedt

  Fagdirektør
  Hovedlærer fra Forsvarsdepartementet

  Frode Liland

  Frode Liland

  Assisterende direktør (administrasjon)
  Telefon: 99092025
  Kontor: 23095750

  Profilbilde til ansattside_Pia Cecilie Lilleaas

  Cecilie Lilleaas

  Forskningsassistent

  Håvard Rustad Markussen

  Gjesteforsker

  turbilde_Kåre Dahl Martinsen

  Kåre Dahl Martinsen

  Professor
  Telefon: 23095944

  Melien, Tor Jørgen_ny

  Tor Jørgen Melien

  Gjesteforsker

  Moholdt Jørn Atle_V2

  Jørn Atle Moholt

  Spesialrådgiver
  Hovedlærer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

  Notaker, Hallvard_1 (3)

  Hallvard Notaker

  Professor

  Mette Birkelund O'Connor

  Hovedlærer

  LiseLotte Odgaard 185947 TRYKK_Anna Therese Klingst

  Liselotte Odgaard

  Professor

  Photo Olsen, John Andreas

  John Andreas Olsen

  Professor ii

  Oma, Ida Maria_Sforsk1_Ida Maria Oma

  Ida Maria Oma

  Førsteamanuensis

  Opdal, Ingrid_

  Ingerid Maria Opdahl

  Leder for Senter for sikkerhetspolitikk
  Førsteamanuensis

  Opsahl-Sværen Joakim Traavik

  Joakim Traavik Opsahl-Sværen

  Kommandørkaptein
  Hovedlærer fra Forsvaret

  Stine Margrethe Raastad

  Gjesteforsker

  Annika Rodriguez V3

  Annika Kristin L. Rodriguez

  Førstekonsulent
  Kurskoordinator

  Romarheim fotot Håvard Madsbakken

  Anders Grindlia Romarheim

  Førsteamanuensis
  Telefon: 23095902

  IFS ansatt Johannes Gullestad Rø

  Johannes Rø

  Førsteamanuensis

  Sagild, Rebekka Åsnes_Sforsk_Rebekka Åsnes Sagild

  Rebekka Åsnes Sagild

  Seniorforsker

  Skeie, Johanne Jensen_1

  Johanne Jensen Skeie

  Forsker
  Telefon: +4746954220

  Sørlie, Sigurd3

  Sigurd Christian Sørlie

  Førsteamanuensis

  IFS ansatt Øystein Tunsjø

  Øystein Tunsjø

  Professor

  Walbækken Knut

  Knut Walbækken

  Kommandør
  Seksjonsleder

  Yttereng, Vilde Opdan_Vilde Opdan Yttereng

  Vilde Opdan Yttereng

  Forsker

  portrett

  Katarzyna Zysk

  Professor

  Jardar Østbø ansatt IFS

  Jardar N Østbø

  Professor

 1. Senter for sikkerhets­politikk Leder for senteret: Ingerid M. Opdahl

  forskning_nopol_tkcr14R4408 (1)

  Sikkerhetssituasjonen i Europa og norske nærområder er kompleks og uforutsigbar. Ved Senter for sikkerhetspolitikk analyseres forhold som påvirker norsk og europeisk sikkerhet og strategi. Sentrale temaer for forskningen er utviklingen i NATO, Russland og nordområdene, samarbeid i Nord-Europa og norsk sikkerhetspolitikk.

  Kontakt senterleder Ingerid M. Opdahl

  Senter for internasjonal sikkerhet Leder for senteret: Henrik Stålhane Hiim

  Oystein tungsjo bipolarity US china Ingress

  ​Senter for internasjonal sikkerhet analyserer globale strategiske utviklingstrekk med særlig henblikk på stormaktrivalisering rundt verdenshavene. Maktspillet i Asia, samt USA og transatlantiske forbindelser, vies særlig oppmerksomhet. Videre jobber senteret også med å forstå nyere trusler slik som terrorisme, påvirkningsoperasjoner og cyberangrep.

  Kontakt senterleder Henrik Stålhane Hiim

  Senter for sivil-militære relasjoner Leder for senteret: Rolf Hobson

  forskning_siv-mil_lmh-derby19

  Sivil-militære relasjoner handler om forholdet mellom forsvar, samfunn og politikk over tid, og hvordan Forsvaret utvikles og anvendes i lys av dagens utfordringer. 

  Vi legger vekt på å se utviklingen av norsk militærmakt i et bredt internasjonalt perspektiv. Senteret arbeider med både tradisjonelle og nyere sider ved dette sammensatte feltet og anlegger historiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver. 

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi legger vekt på å se utviklingen av norsk militærmakt i et bredt internasjonalt perspektiv. Senteret arbeider med både tradisjonelle og nyere sider ved dette sammensatte feltet og anlegger historiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver. 

  Kontakt senterleder Rolf Hobson

Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrift og utgivelser gjennom akademiske forlag

Under er en oversikt over IFS-publikasjoner i vitenskapelige kanaler. Resultatene er automatisk hentet fra forskningsdatabasen Cristin, og det må tas høyde for feilføringer. 

Du kan filtrere på avdeling, type publikasjon og år. 

IFS-seriene finner du på siden Publikasjoner, foredrag, mediebidrag og annen FoU-formidling  i institusjonsarkivet Bibsys Brage.