kredittkortcredit cards

Mastergradsstipend og gjesteforskeropphold ved IFS

Vil du skrive masteroppgave om sikkerhetspolitikk og har en spennende prosjektidé? Søk på IFS mastergradsstipend! Frister: 15. mai og 15. november.

Søk på mastergradsstipend for inntil 6 måneder, med mulighet for forlengelse i særlige tilfeller. Stipendiet er p.t. på kr. 6000 per måned.

Mastergradsoppgaven m​​å ligge innenfor IFS' fagområder, og vi legger avgjørende vekt på prosjektets faglige kvalitet.

 

VI SØKER DEG SOM:

 • er motivert, har en interessant prosjektidé og gode karakterer fra tidligere studier
 • sender en komplett søknad med kort prosjektbeskrivelse
 • vil ha kontorplass ved IFS i hele eller deler av stipendperioden
 • etter oppnådd mastergrad har ønsker om å utarbeide en populærvitenskapelig artikkel for publisering i serien IFS Insights​

 

I TILLEGG TIL DEN MÅNEDLIGE UTBETALINGEN TILBYR VI:

 • et internasjonalt ledende forskningsmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • en fast faglig kontaktperson​ ved instituttet
 • nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • kontorplass midt i Oslo sentrum
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø 

HVA SKAL SØKNAD​​EN INNEHOLDE?

Send kortfattet søknad som skal inneholde følgende:​​​​

 1. Navn, adresse, telefon, e-post
 2. Stu​​diested, navn på veileder, oppstart/planlagt innlevering ​
 3. Attesterte vitnemål/karakterutskrifter fra høgskole/unive​​rsitet.

I tillegg m​​å du legge ved s​​​øknaden en ​prosj​ektbeskrivelse (1–3 sider) som blant annet inneholder:  

 • ​​​​​​Prob​​lemstilling
 • Te​​ori
 • Me​​​tode
 • Gjenno​mføringsplan


Kobli​ng til ett eller flere av IFS' fagområder

Søknaden sendes pr e-post til Institut​t for forsvarsstudier:fhs.ifs.info@mil.no

Du kan forvente svar på søknaden din innen en måned etter søknadsfristen.
Merk at IFS ikke begrunner innvilgelse/avslag.

Har du spørsmål?
Ring oss på telefon 23 09 59 00 eller send en e-post

Les om mulighetene for et gjesteopphold ved IFS

 1. IFS tar imot gjesteforskere for inntil 12 måneder. Gjesteforskere vil få kontorplass og kunne delta i den daglige faglige virksomheten ved instituttet. Gjesteforskere vil ikke få lønn, men de vil kunne få honorarer for publikasjoner – det vil avtales separat.

  Søknad med CV og en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å være gjesteforsker ved IFS sendes til fhs.ifs.info@mil.no.