Kåre Kildevang-Jakobsen

Stilling
Studielektor, seksjonsleder ved Forsvarsakademiet