Forsvarets høgskoles avdelinger
Forsvarets høgskole driver forsknings- og utviklingsaktivitet (FoU) ved Cyberingeniørskolen, Institutt for forsvarsstudier, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen, Språk- og etterretningsskolen og Stabsskolen.
Mer om forskning og utvikling ved Forsvarets høgskole
Insight 3_2022_toppbilde

IFS Insights: Russland og Ukraina: Om maktbruk mellom stater, folkerett og retten til løsrivelse

IFS Insight 3_2022 web-versjon_brage-1.jpg
Last ned IFS Insights 3/2022
  • Ukraina-krisen berører det grunnleggende folkerettslige prinsippet om staters suverenitet og deres territorielle ukrenkelighet og det avledede forbudet mot å bruke væpnet makt mot en annen stats «territorielle integritet eller politiske uavhengighet». Dette forbudet rammer også trusler om bruk av makt.
  • Russland har brutt disse rettsreglene ved å ta kontroll over Krim og ved å intervenere militært i Øst-Ukraina.
  • Ingen av de grunner Russland har angitt for å forsvare anneksjonen av Krim eller intervensjonen i Øst-Ukraina, har noen som helst folkerettslig gyldighet.
  • Kravet om respekt for staters suverenitet og territorielle integritet er absolutt – det finnes ingen mellomløsninger. Å bryte med dette ville være å rive grunnen vekk under det internasjonale rettssystemet.
  • Å vise til tidligere folkerettsbrudd som begrunnelse for å begrense Ukrainas selvbestemmelsesrett er en juridisk og politisk blindvei: Ett overgrep unnskylder ikke det neste.
Institutt for forsvarsstudier (IFS)
Institutt for forsvarsstudier (IFS) er et ledende sikkerhets- og forsvarspolitisk forskningsmiljø som driver faglig fri og uavhengig forskning om forhold som påvirker internasjonal og norsk sikkerhet og strategi.
Mer om forskning og utvikling ved IFS