HD_Velferdsassistent-sjo

Velferdssoldat

Velferdssoldaten er miljøskaper for sine medsoldater. Du skal sørge for at de har et godt fritidstilbud utenom tjenesten, som fremmer trivsel og sosial trygghet.

Varighet
12 måneder
Tjenestesteder
Alle
Avdeling
Hæren
Luftforsvaret
Sjøforsvaret
Forsvarets operative hovedkvarter
Cyberforsvaret
Forsvarets fellestjenester
Stridstrenbataljonen
Bakgrunn
Ingen
Innrykk
Januar, april, juli og september
Antall stillinger
10+

Krav til tjenesten

For å bli velferdssoldat bør du ha førerkort klasse B (krav til klasse B for tjenestestillinger i Oslo)

Det er en fordel om du har erfaring med for eksempel salg og service, media og kommunikasjon, IT-kompetanse innen spill-/PC-behandling, eller kunnskap innen lyd og lys.

Du må ta ansvar og viser initiativ for soldatenes velferd, samt at du må yte god service.

 1. Tjenestehverdag

  Velferden lager live-sending med quiz for soldatene.

  Som velferdssoldat er din primæroppgave å legge til rette for soldatenes trivsel utenfor tjenestetiden. Velferdstilbudet kan variere noe fra leir til leir. Dette er oppgaver du vil kunne få ansvar for; biblioteket, musikkøvingslokalet, internettkafeen, multimedia-forestillinger og kino. Du planlegger og gjennomfører jevnlige arrangementer og turer for dine medsoldater både i og utenfor leir. Videre utfører du vedlikehold og materiellkontroll på velferdsmateriell som er på plassert ute på avdelingene

  Tjenesten som velferdssoldat er variert og selvstendig og du vil få god kontakt med mange av soldatene i leiren du tjenestegjør i. Deler av tjenesten foregår på kveldstid, i helger og ved høytider. Noen avdelinger praktiserer turnustjeneste for velferdssoldatene.

 2. Du kan bli velferdssoldat ved alle Forsvarets leirer. I rekruttperioden får du mulighet til å søke på stilling som velferdssoldat.

  Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Du får mer informasjon om hvilke stillinger du kan søke i rekruttperioden.

 3. Etter førstegangstjenesten kan det være muligheter for å bli ansatt som spesialist i den avdelingen eller Forsvarsgrenen du har tjenestegjort i. Si ifra til befalet ditt hvis du ønsker å jobbe i avdelingen, eller ser etter andre stillinger i Forsvaret. Du kan også søke utdanninger i Forsvaret